top of page

Micro Habits ที่ส่งผลกับการเป็น Manager ที่ดีการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารจัดการแล้ว สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยคือ พฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน หรือที่เรียกว่า Micro Habits ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก แต่หากทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ก็จะส่งผลอย่างมหาศาลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ความน่าเชื่อถือ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกทีม ซึ่งนี่คือ Micro Habits สำคัญที่ Manager ทุกคนควรมี เพื่อการเป็นผู้นำที่ดีและได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา


1. การรับฟังอย่างตั้งใจและเปิดใจ

การรับฟังไม่ใช่แค่การนั่งเงียบๆและรอให้อีกฝ่ายพูดจบ แต่เป็นการทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดอย่างแท้จริง ผู้นำที่ดีจะต้องฝึกการตั้งใจฟัง ไม่ด่วนตัดสินหรือแย้งความคิดเห็นของผู้อื่น แต่พยายามเข้าใจมุมมองและเหตุผลของเขา เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง คำติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ ไม่ว่าจะมาจากใครก็ตาม นอกจากนี้ การสบตา พยักหน้า ใช้ภาษากายที่เหมาะสม และถามคำถามเพื่อความกระจ่าง ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังตั้งใจฟังอย่างแท้จริง การรับฟังที่ดีจะช่วยสร้างความไว้วางใจและการสื่อสารที่เปิดเผยในทีม ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือและผลการทำงานที่ดีขึ้น


2. การให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ

งานบริหารจัดการมักจะมีรายละเอียดและความซับซ้อนมากมาย ผู้นำที่ดีต้องมีนิสัยใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ไม่มองข้ามหรือละเลยประเด็นที่ดูเหมือนจะเล็กน้อย เพราะบางครั้งปัญหาเล็กๆก็อาจลุกลามเป็นวิกฤตใหญ่ได้ การใส่ใจตรวจทานงานของตัวเองและผู้อื่น การจดบันทึกประเด็นสำคัญในการประชุม การอ่านสัญญาหรือเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนเซ็น หรือแม้แต่การสังเกตภาษากายและน้ำเสียงของลูกทีมในแต่ละวัน ก็ล้วนเป็น Micro Habits ที่จะช่วยให้ Manager คาดการณ์ปัญหา ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำ และแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่องานของตน


3. การทบทวนและสะท้อนตนเองอยู่เสมอ

ผู้นำที่ดีจะตระหนักดีว่าตัวเองไม่ได้รู้ทุกอย่างหรือเก่งไปเสียทุกเรื่อง การหมั่นทบทวนการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไตร่ตรองว่ามีอะไรที่ทำได้ดี มีจุดอ่อนอะไรที่ต้องปรับปรุง หรือมีบทเรียนใดที่ได้เรียนรู้ จะช่วยให้เราพัฒนาตนเองได้อยู่เสมอ การเขียนบันทึก จดไดอารี่ ให้ feedback กับตัวเอง หรือขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงาน จะเป็นวิธีที่ดีในการสะท้อนตนเองอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้การเปิดรับมุมมองใหม่ๆ ยอมรับคำติชม กล้ายอมรับความผิดพลาดของตน และมองหาโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น ก็จะยิ่งทำให้เราเติบโตอย่างก้าวกระโดด


4. การแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้อื่น

ความเคารพและการให้เกียรติเป็นพื้นฐานของการสร้างสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน ผู้นำที่ดีจะต้องปฏิบัติต่อลูกทีมและเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่ใช้คำพูดหรือภาษากายที่กดดันหรือคุกคาม แต่ให้เกียรติในความเป็นปัจเจกบุคคลและความคิดเห็นที่แตกต่าง Micro Habits เล็กๆอย่างการทักทายด้วยรอยยิ้ม การขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ การขอโทษเมื่อทำผิดพลาด หรือการชื่นชมเมื่อใครทำสิ่งที่ดี จะเป็นการแสดงความเคารพอย่างสม่ำเสมอ ที่จะช่วยหล่อหลอมให้ทีมงานรู้สึกปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของทีม และอยากทุ่มเทเพื่องานมากขึ้น


5. การรักษาวินัยและความมุ่งมั่น

ในฐานะผู้นำ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกทีมเป็นเรื่องสำคัญมาก Manager ที่ดีจะต้องรักษาวินัยกับตัวเองก่อน ทั้งในเรื่องของการตรงต่อเวลา การรักษาสัญญา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หรือความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย การฝึกนิสัยอย่างการมาทำงานให้ตรงเวลาทุกวัน ตอบอีเมลหรือข้อความอย่างรวดเร็ว จัดลำดับความสำคัญของงาน และลงมือทำในสิ่งที่ยากแต่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ลูกทีมเห็นภาพและอยากปฏิบัติตาม ในทางกลับกัน หาก Manager ไม่มีวินัย ขี้เกียจ มองข้ามงานสำคัญ ก็จะทำให้ลูกน้องขาดแรงจูงใจ และไม่เคารพในตัวผู้นำในที่สุด


การเป็น Manager ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของใครทุกคน สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนตัวเองทีละเล็กละน้อย โดยการสร้าง Micro Habits ที่ดี ทั้งการตั้งใจรับฟัง การใส่ใจรายละเอียด การสะท้อนคิด การให้เกียรติผู้อื่น และการรักษาวินัย เมื่อเราสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ลูกทีมเองก็จะซึมซับสิ่งดีๆเหล่านั้นไปด้วย แล้วทีมงานที่มีพลังบวกและประสิทธิภาพสูง ก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page