top of page

Marketing Trend 2014: นักการตลาดต่างประเทศเขาสนใจอะไรกันในปีนี้?

เราพูดถึงเรื่องเทรนด์มากันก็เยอะแล้ว ซึ่งนั่นก็มักมาจากการคาดการณ์ของบรรดานักการตลาดระดับแนวหน้าหรือบรรดาเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด (ส่วนเทรนด์ของผมนั้น อ่านกันได้ที่นี่เลยครับ) แต่อีกมุมมองหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้าม คือมุมมองจากคนปฏิบัติงานหรือบรรดานักการตลาดตัวจริงในสนามนั่นแหละฮะ

ด้วยเหตุนี้ Salesforce เลยทำการสำรวจความคิดเห็นจากนักการตลาดกว่า 2,500 คนเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าพวกเขาสนใจหรือมีอะไรบ้างที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปีนี้ ซึ่งผมจะขอไล่สรุปเป็นประเด็นๆ ตามนี้นะครับ

 1. 47% ของนักการตลาดที่ทำแบบสอบถามให้ความสำคัญกับเรื่อง Conversion Rate ในขณะที่ 46% ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้าง Awareness

 2. 98% ของนักการตลาดจะเพิ่มงบการตลาดหรือคงไว้เท่าเดิม

 3. 5 อย่างที่นักการตลาดจะใช้เงินเพิ่มขึ้นคือ

 4. Data Analytics

 5. Marketing Automation

 6. Email Marketing

 7. Social Media Marketing

 8. Content Marketing

 9. 3 อย่างที่ถูกพูดถึงว่าเป็นหัวใจของการตลาดในปัจจุบันคือ Email Social และ Mobile

marketing_trends_01

Life Cycle Marketing

ในผลสำรวจนั้น ยังมีการพูดถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปของ Life Cycle Marketing ซึ่งแต่ก่อนนั้นนักการตลาดจะให้ความสำคัญกับเรื่องการ Acquire new subscriber (ถ้าจะเทียบง่ายๆ คือเรื่องการหาจำนวน Fans / Followers นั่นแหละฮะ) โดยในปีนี้นักการตลาดมองว่าความท้าทายจะไปอยู่ที่การสร้าง Engagement กับบรรดา Subscriber ของตัวเอง

Screen Shot 2557-02-09 at 12.53.03 PM
Screen Shot 2557-02-09 at 12.55.33 PM

นอกจากนี้แล้ว ยังมีประเด็นสำคัญๆ ที่อยู่ถูกพูดถึงด้วย อันได้แก่

 1. Email ยังคงความสำคัญอยู่ และมีส่วนสำคัญในการตลาดอย่างมาก

 2. Responsive Design กลายเป็นปัจจัยสำคัญของการทำการตลาดในยุคดิจิทัล

 3. Social Media เป็นหนึ่งในแกนสำคัญของการตลาดในป้จจุบัน ซึ่งมีการมองหา Social Media อื่นๆ นอกเหนือจาก Facebook ด้วย

 4. Mobile Device จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดอย่างมาก

คำแนะนำสำหรับนักการตลาด

จากข้อมูลที่มีการทำผลสำรวจนั้น ในท้ายรายงานได้มีการสรุปประเด็นสำคัญซึ่งนักการตลาดไม่ควรมองข้าม ได้แก่

 1. ให้ความสำคัญกับ Consumer Engagement อย่างจริงจัง

 2. มีกระบวนการใช้ Data ที่ชัดเจน

 3. มีกลยุทธ์การใช้ Marketing Channel ที่ครอบคลุม

Email

 1. ใช้ Email ให้ครอบคลุมทุกช่วงของ Life Cycle Marketing

 2. ใช้ Email ที่รองรับ Responsive Design

Social

 1. ใช้ Social Media ที่ไม่ต้องเยอะ แต่เน้นการโฟกัสให้มีประสิทธิภาพก่อน

 2. มีการวางแผนและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

Mobile

 1. ห้ามมองข้ามความสำคัญของ Mobile Device โดยเด็ดขาด

 2. เริ่มวางแผนจะใช้ Mobile ในกลยุทธ์การตลาดของคุณได้แล้ว

Consumer Journey

 1. ทำความเข้าใจให้ดีว่าผู้บริโภครับรู้และมีประสบการณ์กับแบรนด์ของคุณอย่างไรในยุคปัจจุบัน

Personalization

 1. เริ่มมองหาและคิดวิธีในการที่จะสื่อสารแบบ 1:1 กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

 2. วิธีดังกล่าวนั้นไม่ใช่ Email เพียงอย่างเดียว

—————————————————–

จากผลสำรวจข้างต้นนั้น ก็ถือเป็นการตอกย้ำเรื่องของการตลาดยุคใหม่ที่เริ่มพูดถึงกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยหากย้อนหลังไปหลายปีก่อนหน้านี้ สิ่งที่น่าสนใจคือ Mobile Social และ Data Analytics กลายเป็น Top Words ที่ให้ความสนใจกันเยอะเช่นเดียวกับเรื่องของการสร้าง Engagement ที่นักการตลาดเริ่มเห็นความสำคัญแล้วว่าส่งผลกับผู้บริโภคยุคใหม่มากทีเดียว (อย่างไรก็ตาม การตีความของ “Engagement” ก็ยังคงต้องเป็นที่ถกเถียงต่อไปว่าคงไม่ใช่แค่ Like Comment Share ^^”)

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ใครที่เป็นนักการตลาดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไร หรือมีตรงไหนอยากแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ ^^

#marketing #Trend #การตลาด #เทรนด

bottom of page