top of page

Evergreen Content คืออะไร ? - ตัวอย่างและวิธีการสร้าง


Evergreen Content

ในโลกของการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและยังคงความสำคัญตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และในเชิงการตลาดนี้ คำว่า "Evergreen Content" เป็นสิ่งที่คุ้นเคยและเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนี้


Evergreen Content หมายถึงเนื้อหาที่มีคุณค่าและความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเทคโนโลยี แนวโน้มใหม่ๆ แนะนำการใช้งานสินค้า หรือแม้กระทั่งเทคนิคการทำอาหาร เนื้อหาแบบ Evergreen นี้มีความเกี่ยวข้องและมีความน่าสนใจต่อผู้อ่านที่เข้ามาในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของคุณในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นในปีแรกหรือหลังจากหลายปีข้างหน้า


เปรียบเสมือนกับ "ไม้สน" ของเนื้อหาในโลกออนไลน์ แม้ว่าสภาพแวดล้อมหรือแนวโน้มในเว็บไซต์หรือสังคมออนไลน์จะเปลี่ยนไป แต่เนื้อหาแบบ Evergreen ยังคงมีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง


ทำไม Evergreen Content ถึงสำคัญกับการทำ Content Marketing?

 1. สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นผู้เชี่ยวชาญ: เนื้อหาแบบ Evergreen มักจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การมีเนื้อหาที่มีคุณค่าและตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่านจะทำให้คุณเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและถูกใจในหัวข้อนั้นๆ

 2. สามารถสร้างผลลัพธ์ในระยะยาว: เนื้อหาที่มีคุณค่าและเป็น Evergreen สามารถมีประโยชน์ต่อกิจการของคุณในระยะยาว โดยที่คุณไม่ต้องนำเนื้อหาใหม่มาสร้างบ่อยครั้ง การสร้างเนื้อหาที่สามารถอยู่ระหว่างนาน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างเนื้อหาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 3. สร้างและรักษาความสนใจของอ่าน: เนื้อหาแบบ Evergreen มักเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจต่อผู้อ่าน การมีเนื้อหาที่มีคุณค่าและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่านจะทำให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าในเนื้อหาของคุณและต้องการกลับมาอ่านเนื้อหาของคุณอีกครั้ง

 4. ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อ: เนื้อหาที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่านในสินค้าหรือบริการของคุณ การมีเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าจะทำให้ผู้อ่านมีความคิดเห็นที่ดีต่อสินค้าหรือบริการของคุณ และนำไปสู่การตัดสินใจในการซื้อ

 5. ช่วยให้เนื้อหาของคุณมีความยาวนานในการเผยแพร่: เนื้อหาแบบ Evergreen มักมีความยาวนานในการเผยแพร่ หากเนื้อหาของคุณมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ผู้อ่านมักจะแชร์และแนะนำให้คนอื่นๆ เห็นเนื้อหาของคุณ ทำให้เกิดกระแสการแชร์และการเผยแพร่เนื้อหาใหม่ๆ ต่อเนื่อง


Evergreen Content

ตัวอย่าง Evergreen Content

ตัวอย่างของ Evergreen Content ที่มีความนิยมและคงความคุณค่ามากในวงการ Content Marketing ได้แก่:

 1. เคล็ดลับและเทคนิคในการทำอาหาร: เนื้อหาที่เกี่ยวกับเคล็ดลับและเทคนิคในการทำอาหารมักเป็น Evergreen Content โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสูตรอาหารที่น่าสนใจและอร่อย คนจำนวนมากมักค้นหาเนื้อหาเช่นนี้เพื่อนำไปใช้ในการทำอาหารทุกวัน

 2. วิธีการดูแลสุขภาพ: เนื้อหาที่เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การดูแลผิวหน้า หรือการลดน้ำหนัก เป็นต้น มักเป็น Evergreen Content ที่คนมักค้นหาและต้องการความรู้ตลอดเวลา

 3. เทคนิคในการตกแต่งบ้าน: เนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคนิคในการตกแต่งบ้านและการปรับปรุงบ้าน มักมีความน่าสนใจและความเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่งห้องในบ้านเพื่อเพิ่มความความสะดวกสบายและความน่าอยู่

 4. เทคนิคการตลาดออนไลน์: เนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างยอดขายและความสำเร็จในธุรกิจ มักเป็น Evergreen Content ที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดค้นหาเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดของพวกเขา

เนื้อหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร สุขภาพ การตกแต่งบ้าน หรือการตลาดออนไลน์ จะมีความนิยมและคุณค่าต่อผู้อ่านในทุกช่วงเวลา การสร้างเนื้อหาแบบ Evergreen Content เช่นนี้จึงเป็นที่สำคัญในการทำ Content Marketing เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความสำเร็จในยุคปัจจุบัน


สร้าง Evergreen Content

การสร้าง Evergreen Content เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องให้ความสำคัญในการวางแผนและการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม ดังนี้คือวิธีการสร้าง Evergreen Content ที่มีคุณภาพและมีความน่าสนใจ:

 1. ค้นหาหัวข้อที่ควรเป็น Evergreen: เลือกหัวข้อที่สามารถคงความคุณค่าและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเป้าหมายของคุณตลอดเวลา หากคุณเลือกหัวข้อที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตามเทรนด์ของสังคมออนไลน์ อาจทำให้เนื้อหาของคุณไม่สามารถคงความคุณค่าและตอบโจทย์เมื่อเวลาผ่านไป

 2. มี Research และข้อมูลที่น่าเชื่อถือ: การมีข้อมูลและข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง Evergreen Content ควรใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นอย่างถูกต้องและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ

 3. การแก้ปัญหาและให้คำแนะนำ: Evergreen Content ควรทำให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือให้คำแนะนำในการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ

 4. สร้างเนื้อหาที่ยาวนานและมีคุณภาพ: เนื้อหาที่มีความยาวและมีคุณภาพสามารถสร้างความน่าสนใจและคุณค่าให้กับผู้อ่าน ควรเสริมความคิดด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเสริมเสร็จสิ้นด้วยสรุปผลที่ชัดเจน

 5. ใช้ภาพและตัวอย่างที่น่าสนใจ: การใช้ภาพและตัวอย่างที่น่าสนใจช่วยให้ผู้อ่านมีความสนใจต่อเนื้อหาของคุณและเพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อหา

 6. อัปเดตเนื้อหา: เพื่อให้ Evergreen Content ยังคงความน่าสนใจและความเป็นประโยชน์ต่อเวลา ควรอัปเดตเนื้อหาเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆ หรือสิ่งใหม่ที่ควรนำเสนอ

 7. ให้ความสำคัญในการเผยแพร่: เนื้อหาที่เป็น Evergreen ควรทำให้ผู้อ่านเห็นความเป็นมากมายในการเผยแพร่ สามารถใช้เครื่องมือทางโซเชียลมีเดียและการตลาดออนไลน์อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่และการแบ่งปันเนื้อหา

การสร้าง Evergreen Content เป็นกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญในการวางแผนและการเลือกหัวข้อที่คงความคุณค่าและความน่าสนใจ การนำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อหา อย่างไรก็ตาม การอัปเดตเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ Evergreen Content ยังคงความน่าสนใจและมีความคุณค่าต่อเวลา


Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page