top of page

Emotional Triggers ในการตลาด


emotional triggers

ในโลกการตลาดที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง การเข้าใจถึงพื้นฐานทางจิตวิทยาของพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ตัวกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Triggers) เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ช่วยให้กลยุทธ์การตลาดสามารถสัมผัสได้ถึงใจของผู้ชม


บทบาทของอารมณ์ในพฤติกรรมผู้บริโภค:

อารมณ์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อการเดินทางของผู้ซื้อตั้งแต่ขั้นตอนการรับรู้ไปจนถึงการพิจารณาและสุดท้ายคือการตัดสินใจ ลูกค้าที่มีส่วนร่วมทางอารมณ์มีแนวโน้มที่จะแนะนำแบรนด์ ภักดีต่อแบรนด์ และแม้กระทั่งยินดีจ่ายเพิ่มสำหรับค่าความรู้สึกที่ได้รับ


กลยุทธ์ในการใช้ Emotional Triggers:

 1. เล่าเรื่อง: สร้างเรื่องราวที่ปลุกความรู้สึกเอาใจใส่และการเชื่อมต่อ การเล่าเรื่องมีพลังในการพาผู้บริโภคไปสู่โลกที่พวกเขาสามารถเห็นตัวเองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้

 2. Social Proof: ใช้ประโยชน์จากคำรับรองและเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้เพื่อกระตุ้นความรู้สึกไว้วางใจและการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

 3. ความขาดแคลนและความกลัวที่จะพลาด (FOMO): ข้อเสนอที่มีเวลาจำกัดและข้อตกลงพิเศษสามารถสร้างความรู้สึกเร่งด่วน กระตุ้นความกลัวที่จะพลาดอะไรบางอย่าง ซึ่งสามารถกระตุ้นให้มีการดำเนินการทันที

 4. ความสุขและอารมณ์ขัน: การรวมองค์ประกอบของความสุข อารมณ์ขัน และความประหลาดใจสามารถทำให้แบรนด์น่าเข้าถึงและน่าจดจำมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

 5. ค่านิยมและการเป็นส่วนหนึ่ง: การเชื่อมโยงกับสาเหตุทางสังคมสามารถกระตุ้นความรู้สึกภาคภูมิใจและการเป็นส่วนหนึ่งในหมู่ผู้บริโภคที่แบ่งปันค่านิยมเหล่านั้น สร้างชุมชนรอบแบรนด์

Emotional Triggers ที่มักใช้ในการตลาด

 1. ความสุข (Happiness) - การใช้ภาพ, ข้อความ, และเรื่องราวที่สร้างความสุขเพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภคในระดับอารมณ์.

 2. ความประหลาดใจ (Surprise) - การนำเสนอสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือของขวัญเพื่อสร้างปฏิกิริยาที่ตื่นเต้นและแบ่งปัน.

 3. ความเชื่อมั่น (Trust) - การสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการรับรอง, ความเป็นมืออาชีพ, และความโปร่งใส.

 4. ความคาดหวัง (Anticipation) - การสร้างความตื่นเต้นและความคาดหวังสำหรับผลิตภัณฑ์หรือเหตุการณ์ที่จะมาถึง.

 5. ความเป็นส่วนตัว (Personalization) - การสื่อสารที่รู้สึกเป็นส่วนตัวและเฉพาะเจาะจงกับผู้บริโภค.

 6. ความรู้สึกผูกพัน (Belonging) - การใช้ข้อความที่สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม.

 7. ความกลัว (Fear) - การใช้ความกลัวในการพลาด (FOMO) หรือความกลัวเพื่อกระตุ้นให้มีการตัดสินใจเร็วขึ้น.

 8. ความโกรธ (Anger) - บางครั้งการตลาดใช้ความโกรธเพื่อกระตุ้นการดำเนินการต่อต้านปัญหาสังคมหรือความไม่ยุติธรรม.

 9. ความเศร้า (Sadness) - การใช้เรื่องราวที่สร้างความเศร้าเพื่อกระตุ้นความรู้สึกเอาใจใส่และการให้การสนับสนุน.

 10. ความประทับใจ (Inspiration) - การใช้เรื่องราวแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคดำเนินการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือสังคม.

จริยธรรมของการตลาดทางอารมณ์

แม้ว่าตัวกระตุ้นทางอารมณ์สามารถใช้ได้ผลอย่างมาก แต่ก็ต้องใช้ด้วยความรับผิดชอบทางจริยธรรม การจูงใจอารมณ์ของผู้บริโภคโดยไม่คำนึงถึงข้อเสนอคุณค่าที่แท้จริงอาจนำไปสู่การสูญเสียความไว้วางใจและความเสียหายของแบรนด์ นักการตลาดควรมุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมโยงที่แท้จริงและประสบการณ์ที่เป็นบวกมากกว่าการใช้ประโยชน์จากจุดอ่อน


ตัวกระตุ้นทางอารมณ์เป็นเครื่องมือทรงพลังในกระเป๋าของนักการตลาด ที่สามารถเปลี่ยนผู้ชมที่ไม่มีปฏิกิริยาให้กลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ที่กระตือรือร้น โดยการเข้าใจและใช้ตัวกระตุ้นเหล่านี้อย่างมีจริยธรรม นักการตลาดสามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่มีผลกระทบมากขึ้น มีความหมายมากขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้น ในขณะที่เรายังคงสำรวจความลึกของจิตวิทยาผู้บริโภค การใช้ตัวกระตุ้นทางอารมณ์อย่างมีกลยุทธ์จะไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตของการตลาด

Comentarios


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page