top of page

dots academy นำเข้าหลักสูตรพัฒนา Thinking Skills ระดับสากล เร่งรีสกิลบุคลากรช่วยองค์กรก้าวข้ามวิกฤต

dots academy ชู “ทักษะการคิด” เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้องค์กรอยู่รอดในยุคที่เหตุการณ์ไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอ นำเข้าหลักสูตรพัฒนาทักษะการคิดของ Edward de Bono ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจแล้ววันนี้

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 – dots academy ศูนย์พัฒนาความรู้และทักษะด้านธุรกิจที่ดำเนินการมากว่า 5 ปี ทำการอบรมหลักสูตรด้านการตลาดให้กับบุคคลทั่วไปมากกว่า 100 รุ่น และกับองค์กรต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ต่อยอดในการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรทั้งในรูปแบบรีสกิล (Reskill) และอัพสกิล (Upskill) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร สามารถช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านพ้นวิกฤตหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้

ล่าสุด ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ dots academy ได้รับการรับรองให้เป็นเทรนเนอร์ของหลักสูตร Six Thinking Hats® และ Power of Perception จากทางสถาบัน de Bonon Thinking System ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำการเผยแพร่แนวคิดและหลักสูตรการพัฒนาความคิดของ Dr. Edward de Bono มากว่า 30 ปี มีผู้รับการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 750,000 ราย จาก 70 ประเทศทั่วโลก เช่นเดียวกับหนังสือของ Dr. Edward de Bono ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับสากล มีการแปลและเผยแพร่กว่า 43 ภาษา โดยหลักสูตร Six Thinking Hats® และ Power of Perception เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับ และมีการฝึกสอนในองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ เช่น IBM, HP, Siemens, NASA เป็นต้น โดยรายละเอียดของทั้ง 2 หลักสูตร ประกอบไปด้วย

หลักสูตร Six Thinking Hat® เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ลดการพูดคุย แลกเปลี่ยน และอภิปรายอย่างไร้ทิศทางโดยขาดความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาหรือความท้าทายต่างๆ รวมถึงสามารถสร้างรากฐานสำคัญของกระบวนการคิดเพื่อต่อยอดไปยังทักษะการคิดอื่นๆได้ดี หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร, ผู้จัดการแผนกหรือส่วนงานต่างๆ, ผู้นำทีม, ผู้ดูแลส่วนงาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ เป็นต้น

หลักสูตร Power of Perception™ เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังช่วยฝึกฝนให้คุณมีระบบความคิดที่รอบคอบ สามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยถี่ถ้วนและรอบด้าน ช่วยให้การตัดสินใจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร, ผู้จัดการแผนกหรือส่วนงานต่างๆ, ผู้นำทีม, ผู้ดูแลส่วนงาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ เป็นต้น

เหตุผลสำคัญในการนำหลักสูตรดังกล่าวมาฝึกอบรมในประเทศไทย เพราะ dots academy เล็งเห็นปัญหาจากการฝึกอบรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าอบรมจำนวนมากประสบปัญหาในการเชื่อมต่อข้อมูลและความรู้ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงความไม่ชำนาญในการคิดเป็นระบบ หรือสร้างสรรค์กลยุทธ์ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างการพูดคุยระดมความคิด หรือแลกเปลี่ยนไอเดีย ทำให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดแผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่อาจขาดความรอบคอบ การทำงานที่ไม่เกิดประสิทธิภาพ การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นั้นต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานความคิดที่แข็งแรง เพื่อเป็นบันไดต่อยอดไปสู่การเรียนรู้อื่นๆ

“เราพูดถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอนาคตมากมาย แต่สิ่งที่เราไม่ควรลืมคือจุดตั้งต้น นั่นคือ “ความคิด” ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถ เพราะถึงแม้ว่าเราจะมีข้อมูลหรือความรู้มากแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่สามารถมีทักษะความคิดที่เชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นให้นำไปสู่การตัดสินใจ หรือการดำเนินการที่ถูกต้องแล้ว เราก็อาจพบปัญหาตามมาอีกมากมาย” ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ dots academy กล่าว

“การพัฒนา Thinking Skills จะเป็นสิ่งที่ทาง dots academy ให้ความสำคัญมากขึ้นหลังจากนี้ เพราะเป็นทักษะรากฐานเพื่อต่อยอดไปยังทักษะขั้นสูงที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น Critical Thinking, Analytical Thinking, Innovative Thinking หรือนำไปใช้ในกระบวนทำงาน เช่น Design Thinking, Strategic Planning เป็นต้น”

ทั้งสองหลักสูตร Six Thinking Hats® และ Power of Perception ถูกบรรจุอยู่ในชุดหลักสูตร Thinking Skills for Professionals โดยมีการเปิดอบรมให้กับทั้งบุคคลทั่วไป รวมทั้งการอบรมสำหรับองค์กร โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dots.academy หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-6179999 / LINE: @dots

bottom of page