top of page

Daily Tips: การรับมือกับการเมืองในบริษัท


การเมืองในบริษัท

เรื่องการเมืองในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในหลายที่ซึ่งหลายคนก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้สักเท่าใดนัก ทิปวันนี้เลยขอแนะนำแนวทางที่ควรนำไปใช้เมื่อเริ่มเห็นว่ามีโอกาสจะต้องไปข้องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในองค์กร


1. มองและให้ความเห็นแบบเป็นกลาง

แม้จะดูเป็นเรื่องไม่ง่าย แต่การพยายามให้ความเห็นต่าง ๆ ไม่ควรจะเป็นการเลือกฝั่ง เลี่ยงการให้ความเห็นที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้ง เช่นเดียวกับเวลาที่ให้มุมมองต่าง ๆ นั้นควรโฟกัสกับข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ


2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแบบโปร่งใส

หนึ่งในวิธีที่จะเลี่ยงการโดนเข้าไปเกี่ยวกับการเมืองคือการมีความสัมพันธ์ที่โปร่งใสกับเพื่อนร่วมงาน เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพยายามทำให้เห็นว่าเราเปิดกว้างทางความคิดพยายามมีหลายมุมมองในการทำงาน


3. รักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวให้แยกออกจากเรื่องงาน

คนทำงานมืออาชีพมักจะขีดเส้นชัดเจนว่าความสัมพันธ์ในการทำงานก็เรื่องหนึ่ง ส่วนความสนิทสนมในชีวิตส่วนตัวก็อีกเรื่องหนึ่ง ไม่ควรเอามาปนกันหรือทำให้เกิดครหาว่าเอนเอียงจากความสนิทสนม ควรวางตัวให้ชัดเจนในที่ทำงาน


4. โฟกัสกับเป้าหมายของตัวเอง

การแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและทำให้คนเห็นว่าโฟกัสของเราคือการบรรลุเป้าหมายนั้นก็เป็นอีกทางที่ทำให้ผู้อื่นเห็นว่าการทำงานของเราไม่ได้มีประโยชน์มาแอบแฝง ไม่ได้มีการเมืองอะไรมาเกี่ยวข้อง


5. ขอความเห็นที่ชัดเจน จับต้องได้ ไม่ใช่แค่การชื่นชม

เวลาที่ได้รับความเห็นอะไรนั้น พยายามให้อีกฝั่งอธิบายออกมาให้ชัดเจนในรูปแบบ Constructive Feedback มากกว่าเป็นการพูดชมลอย ๆ ที่อาจจะทำให้คนอื่นมองว่าเป็นการชอบพอด้วยความสนิทสนมมากกว่าการใช้เหตุผล


นี่เป็น 5 อย่างที่ควรลองไปปรับใช้ในการทำงานของแต่ละที่ ซึ่งจะเห็นว่าหัวใจสำคัญคือการสร้างความจริงใจและโปร่งใสในการทำงานโดยเลี่ยงไม่ให้เกิดครหาว่าการทำงานที่เกิดขึ้นนั้นเพราะมีความสนิทและความสัมพันธ์กับผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเอง

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page