top of page

Content Marketing Mindset 2024


Content Marketing Mindset

การทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องการมีเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการสร้างคอนเทนต์ หากแต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Content Marketing ประกอบกับการมีมุมมองและทัศนคติต่อการทำคอนเทนต์ที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถสร้างคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เรื่องของ Content Marketing Mindset นี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราพูดกันบ่อยในคลาส Content Marketing ที่ dots academy เพื่อเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ทำให้เราไม่หลงทางเมื่อทำคอนเทนต์ในโลกที่มีคอนเทนต์มากมายและอาจจะมีกระแสพัดพาให้เราหลงทางเอาได้ง่าย ๆ ซึ่ง Content Marketing MIndset ที่เราพูดถึงกันนั้นได้แก่ Mindset เหล่านี้


Audience Centricity: มองจากมุมมองของคนดู / คนอ่าน

การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพนั้นเกิดจากความเข้าใจในตัวกลุ่มเป้าหมายที่เรากำลังโฟกัส ไม่ใช่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีหรือการทำตามกระแสใด ๆ การจะสร้างคอนเทนต์ที่ดีควรพัฒนาจากการรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานั้นมีความคิดอย่างไร มีปัญหาอะไร เพื่อนำไปสู่การเลือกสรรคอนเทนต์ที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการสื่อสารที่เน้นการนำเสนอในสิ่งที่สอดคล้องกับมุมมองผู้เสพคอนเทนต์เป็นสำคัญ ซึ่งนั่นจะช่วยให้คอนเทนต์มีโอกาสที่จะดึงความสนใจจากผู้อ่านเอาไว้ได้


Authentic and Transparency: ชัดเจนและโปร่งใส

ในวันที่คนเรามีข้อมูลมากมายนั้น การพยายามปกปิดหรือทำอะไรที่ไม่ชัดเจนนั้นย่อมกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่คนจะละจากแบรนด์หรือสื่อได้ การสร้างคอนเทนต์จึงควรพัฒนาจากจุดยืนที่ชัดเจนของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของคอนเทนต์ การนำเสนอ ซึ่งจะสะท้อนออกมาให้ตัวอคอนเทนต์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับการผู้สร้างคอนเทนต์ก็ควรจะมีความจริงใจ ซื่อสัตย์และโปร่งใสกับคอนเทนต์ที่จะส่งมอบให้กับผู้ติดตาม เพราะหากตัวแบรนด์ทำให้คนรู้สึกว่าไม่จริงใจ มีลับลมคมในแล้ว ก็ย่อมง่ายที่เขาจะยุติการติดตามหรือความลดความน่าเชื่อได้อย่างรวดเร็ว


Continuous Learning: เรียนรู้อยู่เสมอ

เรากำลังอยู่ในโลกที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่าการสร้างคอนเทนต์เองก็ต้องเรียนรู้คู่ขนานไปกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของคอนเทนต์ที่เสพ รสนิยม สุทรียศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้สร้างคอนเทนต์ต้องเปิดรับการเปลี่ยนแปลงแล้วปรับเพื่อให้เข้ากับบริบทในแต่ละช่วงเวลา นั่นรวมไปถึงบรรดาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่กลายเป็นช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมือนกับแต่ก่อนแล้่วนั่นเอง


Adaptability: การประยุกต์

ในวันที่ภูมิทัศน์และบริบทของการสื่อสารมีความหลากหลายและซับซ้อนมากกว่าเดิมนั้น การยึดติดกับรูปแบบและวิธีการทำคอนเทนต์ย่อมเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงอยู่พอสมควร นักสื่อสารจึงควรเรียนรู้ที่จะประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารที่ตัวเองมีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เรียนรู้ที่จะหาวิธีการผสมผสาน ปรับเปลี่ยนเพื่อให้แนวคิดและเป้าหมายเดิมที่ตัวเองมีนั้นสามารถไปกันได้กับบริบทที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน


นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมี Mindset อื่นที่ประกอบกันเพื่อให้นักทำคอเนทนต์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจสำคัญนั้นคือการพยายามเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การทดลองและพัฒนาไอเดียใหม่ ๆ การเข้าใจคุณค่าของคอนเทนต์ และการทดลองเพื่อหาแนวทางนำเสนอที่ดีขึ้นอยู่เสมอนั่นเอง


תגובות


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page