Content Ecosystem คืออะไร? สำคัญไฉน?

หนึ่งใน Topic สำคัญวันนี้คือการที่นักการตลาดต้องรู้จักสร้าง Content Ecosystem ให้กับธุรกิจของตัวเอง แล้วมันคืออะไร? เรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆ ก่อนในคลิปนี้นะครับ

#contentmarketing #ecosystem