top of page

Bad Profits: สิ่งที่ธุรกิจอาจจะไม่อยากได้ในโลกของธุรกิจ กำไรคือเป้าหมายสูงสุดที่ใครๆก็ปรารถนา อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่กำไรทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ากระเป๋าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจเสมอไป บางครั้ง "Bad Profits" หรือกำไรที่ได้มาจากวิธีการผิดๆ อาจกลายเป็นยาพิษที่ค่อยๆกัดกร่อนความสำเร็จในระยะยาวขององค์กรโดยไม่รู้ตัว


Bad Profits คืออะไร

Bad Profits คือกำไรที่ได้มาจากการเอาเปรียบลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าในราคาที่สูงเกินไป การลดต้นทุนจนทำให้คุณภาพตกต่ำ หรือการใช้เทคนิคทางการตลาดที่หลอกลวงเกินจริง กำไรประเภทนี้อาจดูดีในตัวเลขระยะสั้น แต่ส่งผลเสียต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาว เมื่อลูกค้ารู้สึกถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้รับคุณค่าที่คาดหวัง พวกเขาจะลดการซื้อ บอกต่อในแง่ลบ หรือหันไปใช้แบรนด์อื่น ซึ่งจะย้อนกลับมาทำร้ายผลประกอบการในที่สุด


ตัวอย่างของ Bad Profits

- การลดคุณภาพวัตถุดิบหรือการบริการลงเพื่อประหยัดต้นทุน โดยคิดว่าลูกค้าอาจจะไม่รู้สึก

- การใช้ข้อความโฆษณาที่เว่อร์เกินจริง สร้างความคาดหวังให้ลูกค้าสูงเกินไป เมื่อได้ใช้ของจริงก็ผิดหวัง

- การเพิ่มราคาสินค้าหรือบริการแบบไม่มีเหตุผลสมควร โดยอาศัยการผูกขาดหรือความภักดีของลูกค้า

- การผลักภาระหรือต้นทุนบางส่วนให้ลูกค้าแบบไม่ยุติธรรม เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมแอบแฝง

- การขายสินค้าหรือบริการที่ไม่จำเป็นหรือไม่เหมาะกับลูกค้า เพียงเพื่อให้ได้ยอดขายและกำไรที่สูงขึ้ผลกระทบของ Bad Profits ในระยะยาว


แม้ในระยะสั้น Bad Profits อาจทำให้ตัวเลขกำไรออกมาสวยหรู แต่ในระยะยาวแล้ว มันอาจส่งผลเสียหายต่อธุรกิจอย่างมหาศาล เมื่อลูกค้าค่อยๆสะสมความไม่พอใจและรู้สึกถูกเอาเปรียบ พวกเขาจะเริ่มหมดความภักดีต่อแบรนด์ และเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆที่ดีกว่า ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายและส่วนแบ่งตลาดลดลงในอนาคต นอกจากนี้ กระแสการบอกต่อปากต่อปากในแง่ลบ จะทำร้ายชื่อเสียงของแบรนด์ในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากมาก ที่แย่ไปกว่านั้น คือความไม่พอใจของลูกค้า อาจส่งผลให้เกิดการร้องเรียนหรือการฟ้องร้อง ซึ่งจะกระทบต่อภาพลักษณ์และสถานะทางกฎหมายขององค์กรได้เช่นกัน


Good Profits วิธีการสร้างกำไรที่ดีและยั่งยืน

ในทางตรงกันข้าม Good Profits คือกำไรที่เกิดจากการส่งมอบคุณค่าที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าอย่างจริงใจ เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ตรงตามความต้องการ และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ก็จะเกิดความพึงพอใจและความไว้วางใจต่อแบรนด์ในระยะยาว นำไปสู่การซื้อซ้ำ การบอกต่อ และการเป็นสาวกของแบรนด์อย่างแท้จริง ซึ่งจะสร้างการเติบโตและความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจที่มุ่งสร้าง Good Profits จะให้ความสำคัญกับการวิจัยและทำความเข้าใจลูกค้า การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่าแท้ให้ลูกค้า การให้บริการด้วยใจจริง และการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่โอ้อวดเกินจริง


แม้การมุ่งสร้าง Good Profits อาจทำให้ตัวเลขกำไรไม่พุ่งสูงเหมือน Bad Profits ในระยะสั้น แต่เส้นทางนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาว ธุรกิจจะมีฐานลูกค้าที่ภักดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีชื่อเสียงที่ดีในตลาด และกลายเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับต้นๆเสมอ นอกจากนี้ การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ยังช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและภาพลักษณ์ในระยะยาวอีกด้วย


ในยุคที่การแข่งขันสูงและลูกค้ามีตัวเลือกมากมายเช่นนี้ ธุรกิจไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยการสร้างกำไรระยะสั้นแบบฉาบฉวยอีกต่อไป การเปลี่ยนวิธีคิดจาก Bad Profits ที่มุ่งเน้นผลตอบแทนสูงสุด ไปสู่ Good Profits ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าเพื่อลูกค้า จึงเป็นหนทางเดียวที่จะนำพาธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว ถึงเวลาแล้วที่ทุกธุรกิจจะต้องหันมาทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนเองให้เน้นการสร้างคุณค่าและความผูกพันกับลูกค้าให้มากขึ้น เพราะท้ายที่สุดแล้ว กำไรที่ดีที่สุดคือกำไรที่เกิดจากการสร้างความสุขและความพึงพอใจให้กับลูกค้านั่นเอง

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page