Attention Trigger 7 อย่าง เพื่อดึงความสนใจคนดูคอนเทนต์

การพยายามดึงความสนใจจากคนที่ผ่านไปผ่านมา หรือการไถผ่านคอนเทนต์ในสื่อต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่คนทำคอนเทนต์ล้วนพยายามหาเทคนิคต่างๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการพาดหัว การใช้คำต่างๆ นานา ซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่น่าสนใจคือเรื่องของ Attention Triggers จากหนังสือ Captivology: The Science of Capturing People’s Attention โดยระบุว่าตัวกระตุ้นให้คนสนใจนั้นสามารถสรุปมาเป็น 7 ประเภทด้วยกัน

1. Automaticity: สิ่งที่คุ้นเคย

คนเรามีแนวโน้มที่สนใจหรือมองสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยอยู่ เมื่อเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราว่ามีความคุ้นเคยกับอะไร เช่นกลิ่นอะไร ทำนองแบบไหน สีแบบไหน ก็สามารถใช้สิ่งนั้นเป็น Trigger ที่ดีได้เช่นกัน (ตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆ เช่นการใช้เพลงที่คุ้นเคยมาเป็นเพลงประกอบโฆษณานั่นเอง)

2. Framing: พลิกมุมมองคนดู

ในอีกทางหนึ่ง เมื่อเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราคุ้นเคยกับอะไร มีทัศนคติอย่างไร เราก็สามารถใช้วิธีการเปลี่ยนมุมมองไปจากเดิม การบอกว่าเราจะทำในสิ่งที่ต่างออกไป ไม่เหมือนกับที่เขาเข้าใจ ก็จะทำให้เขาสนใจได้เช่นกัน (ตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆ เช่นการใช้คำทำนองว่า “เปลี่ยนใหม่” “วิธีการใหม่” แบบนี้เป็นต้น)

3. Disruption: สร้างความประหลาดใจ

Disruption ในความหมายนี้คือการที่ผู้สื่อสารนั้นเข้าไป “พลิก” ความคาดหวังของผู้ฟังเสีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำสิ่งที่ตรงข้ามกับความเชื่อ การท้าทายคติต่างๆ ซึ่งนั่นก็จะทำให้คนฟังหันมาสนใจเช่นกัน (ตัวอย่างที่มักใช้เช่น “ล้างความเชื่อเดิมๆ” “ลืมความเชื่อเก่าๆ ไปซะ”)

4. Reward: การให้สิ่งตอบแทน

เป็นปรกติที่ถ้าคนเราได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่าง เราก็มีแนวโน้มที่จะสนใจ อยากรู้ หรือคล้อยตามได้ง่ายนั่นเอง (ตัวอย่างเช่นการบอกว่าให้ของฟรี มีของแถม เป็นต้น)

5. Reputation: การมีเครดิต

เมื่อมีคนมีชื่อเสียง หรือคนที่ได้รับการยอมรับมาเป็นคนสื่อสาร ออกหน้าออกตาก็จะสามารถเรียกความสนใจได้เช่นกัน ซึ่งก็จะเห็นได้บ่อยกับกรณีการใช้พรีเซนเตอร์เข้ามาในชิ้นงานต่างๆ นั่นเอง

6. Mystery: ความสงสัย

ในอีกทางหนึ่งนั้น การสร้างความฉงนสงสัย ทำให้คนไม่ชัวร์ก็จะทำให้คนเกิดความสนใจอันเกิดมาจากความไคร่รู้เช่นกัน เช่นการตั้งคำถาม การใช้สิ่งที่คนไม่เคยได้ยินมาพูดจั่วเพื่อให้คนสงสัยว่าคืออะไร เป็นต้น

7. Acknowledgement: การรับทราบ

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เรามักจะฟังและให้ความสนใจกับคนที่เราให้การยอมรับ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราได้รับการช่วยเหลือ หรือเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้ว

 

เรื่องของ Attention Trigger ที่สรุปมาข้างต้นนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานที่ช่วยทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นว่าการสร้างความสนใจให้เกิดกับคนดูคอนเทนต์นั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องยากประเภทเรื่องลี้ลับเสียทีเดียว หากแต่ถ้าเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายกันได้ดีแล้วก็จะสามารถมีแนวทางในการคิดต่อเพื่อจับความสนใจเขาไว้ให้อยู่หมัดได้นั่นเอง

#trigger