top of page

AI Skills 2 แบบที่ HR ควรเข้าใจและเตรียมพร้อมกับการพัฒนาคนเมื่อพูดถึงเรื่องทักษะ AI นั้น เรามักจะพบความเข้าใจและมุมมองที่แตกต่างกันจนนำไปสู่การพูดคุยว่าทักษะแบบใดกันแน่ที่เราควรตระเตรียมให้พร้อมกับอนาคตที่ AI จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา และคนทำงานเองก็ต้องรู้จักทำงานร่วมกับ AI


เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้ เราอาจจะต้องมอง AI กับการทำงานในรูปแบบสำคัญได้แก่


1. การพัฒนาระบบ AI เพื่อใช้ทำงานหลังบ้าน เป็น Backbone ให้กับธุรกิจ ซึ่งในฝั่งนี้จะเป็นการที่คนทำงานต้องมีทักษะด้านการโปรแกรมมิ่ง การออกแบบโครงสร้างข้อมูล เข้าใจการเทรน AI เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และโต้ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามโจทย์ของธุรกิจที่วางไว้

2. การใช้งาน AI แบบ User ทั่วไป กล่าวคือเป็นการใช้งานเหมือนกับ Microsoft Office / Photoshop เพื่อช่วยงานปรกติของตัวเอง ซึ่งกรณีนี้จะโฟกัสไปเรื่องการมอง AI เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง Productivity / Outcome ที่ดีขึ้น โดยในฝั่งนี้จะเป็นเรื่องวิธีการสั่งงาน AI ให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมอย่างแบบแรก


ด้วยความแตกต่างนี้เอง น่าจะเป็นสิ่งที่ฝั่ง HR ของแต่ละบริษัทต้องวางแผนการพัฒนาบุคคลให้ดีเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาในเร็ววันนี้

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page