top of page

6 เทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อน Marketing 6.0ในวิสัยทัศน์ของ Marketing 6.0 - Future is Immersive นั้น มีการพูดถึงเทคโนโลยีสำคัญ 5 อย่างซึ่งจะพลักดันให้เกิดการตลาดยุคต่อไป ซึ่ง 5 เทคโลยีนั้นได้แก่


Internet of Things

ด้วยการพัฒนาของเซนเซอร์ทำให้เราสามารถจับสัญญาณและเก็บข้อมูลจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อีกทั้งยังเปลี่ยนให้กลายเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักการตลาดได้ เช่นเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวของลูกค้าในห้างสรรพสินค้า ซึ่งนั่นทำให้นักการตลาดเอาข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อยิงโปรโมชั่นที่ตรงกับบริบท ณ จุดที่ลูกค้าอยู่ เป็นต้น


Artificial Inteligence

AI จะกลายเป็นศักยภาพสำคัญในการตลาดยุคต่อไป โดยมันสามารถเข้ามาช่วยนักการตลาดในการสร้างประสบการณ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับบุคคล (Personalization) ได้ในระดับ 1-1 ได้ อีกทั้ง AI ยังช่วยในการวิเคราะห์และทำความเข้าในกลุ่มเป้าหมายและทำให้นักการตลาดสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการได้ตรงใจกับพวกเขามากขึ้น


Spatial Computer

คอมพิวเตอร์ยุคถัดไปที่จะมีการผสานเทคโนโลยีทำให้ทลายเส้นแบ่งระหว่าง Digital กับ Physical โดย Spatial Computer ทำให้ผู้ใช้งานเกิดปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Interaction) ในโลกออฟไลน์ เช่นการเกิด Smart Fitting Room ที่ให้ประสบการณ์ใหม่ในการทดลองสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการทดลองเสมือนจริง การแนะนำสินค้าผ่านดิจิทัล ซึ่งนั่นเป็นรูปแบบประสบการณ์ทางการตลาดที่จะก้าวล้ำไปกว่าเดิม


AR และ VR

เทคโนโลยี AR และ VR ที่มีสักพักแล้วนั้นจะได้บทบาทสำคัญในการให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคอนเทนต์ดิจิทัลที่เหนือกว่าประสบการณ์แบบเดิม ซึ่ง AR กับ VR ก็จะมีจุดเด่นของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปและถูกนำไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน


Blockchain

เทคโนโลยีที่ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ Decentralization จะมีบทบาทในภาคส่วนของการผลิตคอนเทนต์ การระบุตัวตนและการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ว Blockchain ยังถูกมองว่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเกิด Metaverse ซึ่งถูกประเมินว่าจะเป็นการสร้างชุมชนในรูปแบบ Decentralized และทำให้เกิดรูปแบบเศรษฐกิจใหม่บนโลกเสมือนใหม่ที่จะเกิดขึ้น


แม้ว่าภาพของ Marketing 6.0 อาจจะดูไกล แต่เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึงว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญนั้นเป็นเทคโนโลยีที่กำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบันและก็น่าติดตามว่าการขับเคลื่อนนี้จะถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อไรในอนาคต

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page