6 พื้นฐานสำคัญที่ Google เน้นพัฒนาสำหรับ Manager

Google เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนตลอดเวลาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และแน่นอนว่าองค์กรเองก็ต้องการที่มีคุณภาพมาทำงานซึ่งแน่นอนว่าการจะหาคนมาเป็น “ผู้จัดการ” หรือ Manager ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นัก ซึ่ง Google เองก็ใช้การศึกษา Manager มากกว่า 10,000 คนเพื่อวิเคราะห์นิสัยสำคัญๆ ที่พึงมีในการเป็น Manager ที่มีประสิทธิภาพได้ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นโครงสร้างในการพัฒนาทักษะและความสามารถ

และพื้นฐานสำคัญๆ ที่คนเป็น Manager ของ Google ต้องมีคือหกอย่างต่อไปนี้ครับ

1. Mindset & Value

สิ่งสำคัญที่ Google มุ่งสร้างให้กับ Manager ของตนคือการเป็นคนที่มี Growth Mindset เพราะคนที่มีทัศนคตินี้จะทำให้คนๆ นั้นมุ่งพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เช่นเดียวกับการท้าทาย ทดลอง และเพิ่มขีดความสามารถให้กับตัวเองซึ่งนั่นเป็นพื้นฐานสำคัญของการไปสู่ความสำเร็จ

ในขณะเดียวกัน Google ก็ยังเน้นให้ Manager ของตัวเองสามารถมองเห็น “คุณค่า” ของตัวเองซึ่งอาจจะไม่ใช่ชุดคุณค่าที่องค์กรตั้งขึ้นมาก็ได้ อีกทั้ง Google ยังพยายามให้ Manager แต่ละคนนำคุณค่าของตัวเองมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอีกด้วย

2. Emotional Intelligence

EI คือความสามารถในการที่แต่ละบุคคลจะสามารถรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น ซึ่งนั่นจะทำให้คุณสามารถจัดการพฤติกรรมของตัวเองและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ ที่เรื่องนี้สำคัญของเพราะคนที่รู้ตัวเองนั้นจะสามารถตัดสินใจได้ดีกว่า สื่อสารกับผู้อื่นได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

3. Manager Transition

สิ่งสำคัญที่ Google มักจะให้ Manager คนใหม่แชร์กับคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคือความท้าทายของพวกเขาในตำแหน่งงานใหม่เช่นเดียวกับความอึดอัดใจด้วย ซึ่ง Google พบว่า Manager ที่แชร์สิ่งเหล่านี้อย่างจริงใจนั้นจะได้รับคำแนะนำเช่นเดียวกับความร่วมมือจากทีม ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือการให้ Manager เหล่านั้นรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและคนอื่นๆ ก็พร้อมจะช่วยเหลือเขาด้วยเช่นกัน

4. Coaching

ในการศึกษาของ Google นั้นพบว่าคุณสมบัติสำคัญของการเป็น Manager ที่ดีคือการเป็นโค้ชที่ดีด้วย โดยการเป็น Coach ที่ดีนั้นมีหลักสำคัญคือ

 1. การให้ Feedback ที่ชัดเจนและถูกเวลา

 2. การให้ Feedback ที่ “แรง” ในแบบที่สร้างแรงจูงใจได้

 3. ปรับวิธีในการคุยกับแต่ละบุคคลสำหรับการพูดคุยแบบ 1-1

 4. สามารถเป็นผู้ฟังที่ “เห็นอกเห็นใจ” ที่ดีได้

 5. สามาถรับรู้ทัศนคติของตัวเองและของผู้อื่นได้

 6. สามารถถามคำถามปลายเปิดเพื่อนำไปสู่การเจอเชาว์ปัญญาของแต่ละคน

5. Feedback

การให้ Feedback เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ Manager เพราะสามารถสร้างคนได้พอๆ กับที่จะทำลายคน Google จึงสอนให้ Manager ของตัวเองรู้วิธีการให้ Feedback กับทีมโดยสามารถรักษาสมดุลระหว่างการให้ Feedback แง่บวกเพื่อสร้างแรงจูงใจเช่นเดียวกับการให้ Feedback แง่ลบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวเอง

6. Decision Making

การเป็น Manager ก็ย่อมมากับการตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจที่ผิดก็จะสร้างความเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้ Google จึงพัฒนาให้ Manager ของตัวเองรู้จักวิธีการตัดสินใจที่ดี รวมทั้งการให้คำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น

 1. คุณกำลังแก้ปัญหาอะไร และคนอื่นๆ กำลังคิดอย่างเดียวกับคุณใช่หรือไม่?

 2. ทำไมปัญหานี้ถึงสำคัญ?

 3. ใครเป็นคนตัดสินใจในปัญหานี้?

 4. มันควรจะถูกตัดสินใจอย่างไร?

 5. คนอื่นๆ จะทราบการตัดสินใจนี้เมื่อไร?

นอกจากนี้แล้ว Google ยังหนุนให้ Manager ของตัวเองทดสอบความคิดของตัวเองกับคนอื่นๆ แลัวรับความเห็นมาเพื่อประกอบการตัดสินใจ

แปลและเรียบเรียงจากบทความ Analysis of 10,000 Reports Told Google to Train New Managers in These 6 Areas

#google #manager #training