top of page

เหตุผลที่มักทำให้พนักงานไม่เข้าร่วมหรือมีส่วนกับ Learning & Development


learning & development

แม้ว่าการฝึกอบรมจะเป็นสิ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากร แต่ในความเป็นจริงก็จะเห็นว่าพนักงานหลายคนนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญหรือไม่มีการมีส่วนร่วมกับการฝึกอบรม รวมทั้งกระบวนการ Learning & Development เท่าใดนัก มันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คนทำงาน Learning & Development จะต้องเข้าใจปัจจัยเหล่านี้และพยายามแก้ไขให้ได้


Work Overload

ในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความต้องการที่สูง พนักงานหลายคนพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับภาระงานที่หนักหน่วงและมีเวลาจำกัด การจัดการกับงานประจำวันที่มีมากมายนี้ทำให้พวกเขามีเวลาน้อยลงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเช่นการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม ภาระงานที่มากเกินไปนี้ส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าการฝึกอบรมเป็นเพียงภาระงานอีกอย่างหนึ่งที่ต้องจัดการ ซึ่งอาจทำให้พวกเขาไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการฝึกอบรมที่เสนอ.


การทำงานหนักทับซ้อนทำให้พนักงานไม่มีเวลาและพลังงานที่จำเป็นในการเรียนรู้และรับข้อมูลใหม่ๆ ในช่วงเวลาฝึกอบรม ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นประโยชน์จากการฝึกอบรมที่จัดขึ้น


Learning Style

การฝึกอบรมในองค์กรมักพบกับอุปสรรคเมื่อวิธีการฝึกอบรมไม่ตรงกับสไตล์การเรียนรู้ของพนักงาน ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน วิธีการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมอาจไม่ตอบโจทย์กับพนักงานที่มีสไตล์การเรียนรู้แตกต่างกัน บางคนอาจเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการอบรมแบบมีส่วนร่วมโดยตรง ในขณะที่บางคนอาจพบว่าการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือวิดีโอเป็นทางเลือกที่ดีกว่า


การฝึกอบรมที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการและความสนใจของพนักงานทำให้พวกเขารู้สึกว่าการฝึกอบรมไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีประโยชน์ต่อตัวเอง ซึ่งนำไปสู่การลดลงของการมีส่วนร่วมและความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมการฝึกอบรม


Digital Divide

การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันได้สร้างช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างพนักงานที่มีความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ กับผู้ที่ไม่มีความชำนาญ ความเหลื่อมล้ำนี้ทำให้บางกลุ่มของพนักงานรู้สึกถูกทอดทิ้งหรือลำบากใจเมื่อต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ใช้เครื่องมือดิจิทัล พนักงานเหล่านี้อาจรู้สึกไม่สะดวกสบายหรือไม่มั่นใจในการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการฝึกอบรม ทำให้พวกเขาไม่มีส่วนร่วมหรือลดความสนใจในการฝึกอบรมที่เสนอ


Perosnal Relevance

หลายโปรแกรมการฝึกอบรมต้องเผชิญกับปัญหาขาดความสนใจจากพนักงานที่ไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของการฝึกอบรมต่อความสำเร็จส่วนตัวของพวกเขา บางครั้งพนักงานอาจรู้สึกว่าเนื้อหาการฝึกอบรมน่าเบื่อหรือไม่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะออกจากการอบรมก่อนเวลาหรือไม่เข้าร่วมเลย การฝึกอบรมที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานอาจทำให้พวกเขามองว่าการฝึกอบรมเป็นงานที่ไม่สำคัญหรือไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเวลาและความพยายาม


Information Overload

การฝึกอบรมที่มีเนื้อหาหนักและครอบคลุมมากเกินไปอาจทำให้พนักงานรู้สึกอึดอัดและท่วมท้น บ่อยครั้งที่องค์กรพยายามใช้ทรัพยากรสูงสุดและลดค่าใช้จ่ายทางโลจิสติกส์โดยการจัดการฝึกอบรมที่เข้มข้นและยาวนานหลายวัน แต่ในความเป็นจริง ความสามารถของมนุษย์ในการดูดซับและจดจำข้อมูลมีขีดจำกัด ผลที่ตามมาคือข้อมูลที่เรียนรู้จะถูกลืมหรือสูญเสียไปอย่างรวดเร็ว, ทำให้การฝึกอบรมสูญเปล่า


เพื่อให้การฝึกอบรมในองค์กรประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงในหลายด้าน การฝึกอบรมต้องคำนึงถึงภาระงานปัจจุบันของพนักงาน วิธีการและเนื้อหาการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการและสไตล์การเรียนรู้ของพนักงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเหมาะสม และการนำเสนอคุณค่าของการฝึกอบรมที่ชัดเจนต่อความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้แล้ว การหลีกเลี่ยงการโหลดข้อมูลมากเกินไปและการเสนอเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานสามารถดูดซับและจดจำข้อมูลที่ได้รับได้ดียิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นในการฝึกอบรมสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับทั้งพนักงานและองค์กร

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page