top of page

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของวัยรุ่นใน Social Media

เด็กวัยรุ่นในปัจจุบันที่ค่อนไปทาง Generation Z นั้นถูกยกว่าเป็นประชากรยุคที่โตขึ้นกับ Digital Technology โดยแท้จริง รวมทั้งการที่มีชีวิตช่วงวัยรุ่นมากับ Social Media อย่าง Facebook Twitter และ Instagram ซึ่งแน่นอนว่าต่างกับยุค Generation X / Y ที่อาจจะมีอย่างมากคือเว็บไซต์ เว็บบอร์ด หรือโปรแกรมแชทต่างๆ (อย่างดีก็ Hi5) นั่นทำให้นักการตลาดหลายๆ คน​ (ที่อยู่ในยุค Gen X / Y) พยายามหาคำตอบว่าวัยรุ่นยุคใหม่นั้นจะมีพฤติกรรมการใช้ Social Media อย่างไร 

Pew Research Center ได้รวบรวมข้อมูลและผลสำรวจต่างๆ มาอธิบายรูปแบบพฤติกรรมการเปิดเผยข้อมูลของวัยรุ่นใน Social Media แล้วทำเป็น Infographic เพื่อให้ดูง่ายต่อการเข้าใจ โดยต้องบอกกันก่อนนิดนึงว่านี่เป็นข้อมูลในฝั่งอเมริกาเสียเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามวัยรุ่นชาวไทยก็คงมีพฤติกรรมไม่ได้ทิ้งกันมากนัก อาจจะต่างกันเล็กน้อยในแง่การกระจายของเทคโนโลยี

  1. 91% ของวัยรุ่นมีกาณโพสต์รูปภาพของตัวเองใน Social Media ในขณะที่ 24% มีการโพสต์วีดีโอของตัวเอง

  2. 53% ของวัยรุ่นมีการโพสต์เปิดเผยอีเมล์ของตัวเองใน Social Media ในขณะที่ 20% มีการเปิดเผยเบอร์โทรศัพท์

  3. 26% ของวัยรุ่นบอกว่าให้ข้อมูลปลอมบน Social Media เพื่อช่วยป้องการความเป็นส่วนตัว

  4. ในบรรดาความสัมพันธ์บน Facebook นั้น กลุ่มที่เป็นเพื่อนมากที่สุดคือเพื่อนที่โรงเรียน ในขณะที่ครูและอาจารย์จะมีเพียง 30%

  5. 33% ของเพื่อนบน Facebook ไม่เคยมีการเจอตัวจริงแต่อย่างใด

  6. 30% มีการติดตามดารา นักกีฬา หรือคนมีชื่อเสียง

  7. 60% มีการตั้ง Facebook Profile เป็น Private Account แต่มีเพียง 24% ที่ใช้ Twitter Private Account


large

#Twitter #ขอมล #วยรน #facebook #infographic

bottom of page