top of page

เมื่ออธิบายการตัดสินใจได้ไม่เคลียร์ ทีมงานก็พร้อมจะตั้งแง่กับหัวหน้าได้เสมอหนึ่งในงานสำคัญของคนเป็นหัวหน้า / ผู้บริหารก็คือการตัดสินใจ แต่จะเป็นอย่างไรถ้าการตัดสินใจนั้นไม่สามารถอธิบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือตอบคำถามคนอื่นได้ว่า "ทำไมถึงเลือกแบบนั้น ?"


ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกมอบหมายงาน การประเมินผลงาน การตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงกับคนมากหรือสิ่งที่ตัดสินใจนั้นมีความละเอียดอ่อนมากเท่าไร การตัดสินใจนั้นก็จะถูกเพ่งเล็งมากขึ้นเท่านั้น และหากผู้ที่ตัดสินใจไม่สามารถเคลียร์ความค้างคาใจที่มีอยู่ได้แล้วก็ย่อมมีปัญหาตามมามากมาย


ลองคิดง่าย ๆ ว่าถ้าสมมติเป็นการเลือกซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทแล้วหัวหน้าอธิบายได้ไม่เคลียร์ว่าทำไมเลือกรายแรกมากกว่ารายที่สองโดยที่ข้อมูลที่คนอื่นมีก็เห็นว่ารายที่สองนั้นมีข้อดี หรือเผลอ ๆ จะดีกว่ารายแรกด้วยแล้ว มันก็จะกลายเป็นข้อสงสัยและความแคลงใจว่าผุ้เลือกมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์อะไรกับการเลือกนี้หรือไม่


หากเป็นการเลือกไอเดียในการทำงาน เลือกแคมเปญการตลาดที่ดูนำเสนอมาโดยเอเยนซี่แล้ว ทีมงานก็อาจจะตั้งแง่และสงสัยในมาตรฐานของผู้ตัดสินได้ว่าไว้ใจได้หรือเปล่า หากผู้บริหารที่เป็นคนเคาะนั้นไม่สามารถเรียบเรียงและบอกเหตุผลที่ "ฟังขึ้น" พอสำหรับคนอื่นที่อาจจะไม่ได้ตัดสินไปทางเดียวกัน


ความยากของการเป็นผู้นำคือการตัดสินใจ และการตัดสินใจหลายครั้งของเราอาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกับที่คนอื่นคิด บางครั้งอาจจะหนักถึงขั้นสวนทางกับที่เขาคิดเลยด้วยซ้ำ ซึ่งถ้าหากเป็นแบบนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากหากผู้บริหารไม่ยอมอธิบายกันให้เคลียร์ ๆ โดยแม้ว่าเรื่องอาจจะจบไปได้ แต่นั่นก็อาจจะทำให้คนอื่นมีภาพจำที่ไม่ดีกับผู้บริหารคนนั้นเสียเอง ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีความสามารถ การเอาแต่ใจ ใช้อำนาจ หรือแม้แต่การมองว่าเป็นการเล่นการเมือง เล่นพรรคเล่นพวกแทนที่จะตัดสินอย่างเป็นธรรมนั่นเอง

Comentarios


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page