top of page

เทรนด์น่าติดตามของ Learning & Development (L&D) ในปี 2024


learning & development

แนวโน้มในด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (L&D) กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยการขับเคลื่อนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังเปลี่ยนวิธีที่องค์กรจัดการกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานที่น่าจะเกิดขึ้นในปี 2024 ที่กำลังจะถึงนี้ และมีหลายประเด็นที่เราควรจะรู้และพิจารณาเพื่อช่วยในการสร้างเสริมทักษะที่สำคัญให้กับพนักงานขององค์กร


งานที่เปลี่ยนแปลงไป

แรงงานทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ภายในปี 2024 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤต COVID-19 ทำให้งานบางอย่างหายไปเช่นเดียวกับมีงานใหม่หลายอย่างเพิ่มเข้ามา งานในกลุ่มที่ใช้เทคนโลโยี Aumotaion จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นหลังจากนี้เช่นเดียวกับการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ที่ทำให้รู้แบบการทำงานจะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้องค์กรจำเป็นต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ L&D เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทงานใหม่ที่กำลังจะมาถึง


Performance and Data-Driven L&D

ด้วยความต้องการและความคาดหวังของ L&D ที่มากขึ้น ก็จะทำให้ L&D เองจำเป็นที่ต้องสามารถวัดผลของการดำเนินงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม การนำข้อมูลเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน L&D จะกลายเป็นสิ่งที่หลายองค์กรเริ่มนำมาใช้เพื่อทำการติดตามและวัดผลประสิทธิภาพการเรียนรู้ของพนักงาน และนั่นทำให้คนที่ทำงานด้าน L&D เองก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลมากขึ้น


L&D กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ด้วยสภาพของสังคมและความต้องการทักษะใหม่นั้น ทำให้แนวทางการพัฒนาทักษะของบุคลากรจำเป็นต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไม่ว่าจะเป็นเรืื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบันอย่างเช่นความหลากหลาย การเท่าเทียม ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมทักษะใหม่ที่จะจำเป็นในการต้องใช้เทคโนโลยีใหม่


Psychological Safety

หนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะว่าเป็นความต้องการที่มากขึ้นเกี่ยวกับความรู้และความสามารถในการสร้างความปลอดภัยด้านจิตใจ เช่นการรับมือกับความเครียด การจัดการกับภาวะกดดัน การสร้างสภาพแวดล้อมที่คนรู้สึกปลอดภัยและมีคุณค่า ฯลฯ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นหัวข้อที่คนสนใจตามภาวะของสังคมในปัจจุบัน และน่าจะเป็นประเด็นที่ L&D ต้องพิจารณาในการนำมาพัฒนาบุคลากรต่อจากนี้


Personalized L&D

การพัฒนาบุคลากรในลักษณะของ One Size Fit All อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเหมือนเดิมอีกต่อไปด้วยความหลากหลายของพนักงานในปัจจุบัน ทำให้คนทำ L&D อาจจะต้องพิจารณารูปแบบการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจังกับพนักงานมากขึ้น เช่นการออกแบบเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงในระดับแผนก ตำแหน่งงาน หรือกับบุคลนั้น ๆ รวมไปถึงเรื่องของวิธีการฝึกอบรมที่อาจจะมีความแตกต่างออกไปตามความถนัดของแต่ละคน

Comentarios


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page