top of page

อะไรคือสิ่งที่ “ควรทำ” และ “อย่าทำ” ใน Content Marketing แต่ละประเภท

อย่างที่หลายคนอาจจะคุ้นๆ กับบล็อกที่ผมเขียนไปก่อนหน้านี้แล้วว่า Content Marketing ไม่ใช่แค่การทำ Facebook หรือ Twitter เพียงอย่างเดียว แต่ในต่างประเทศนั้นมีการพูดถึงการทำ Blog และ Press Release เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ต่างๆ ถูกพบเห็นบนโลกออนไลน์มากขึ้นด้วย (เพราะเราต้องไม่ลืมว่าโพสต์ต่างๆ บน Facebook นั้นไม่อาจถูกค้นเจอบน Google ได้)

เมื่อเป็นเช่นนี้ Content Marketing ของแต่ละรูปแบบจึงมีความเฉพาะทางในตัวมันเอง ซึ่งนักการตลาดคอนเทนต์จำเป็นจะต้องเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาควรเลือกทำเพื่อที่จะใช้งานช่องทางและวิธีการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

Webnethosting.net ได้รวบรวมเทคนิคน่าสนใจของการทำ Content Marketing ในรูปแบบของ Blog, Press Release Infographics และ Guest Post เอาไว้โดยไม่ลืมอธิบายด้วยว่า Content Marketing คืออะไรและสำคัญอย่างไร ถ้าใครที่ยังไม่ค่อยรู้เทคนิคทำ Content Marketing แบบอื่นๆ แล้วล่ะก็ ลองดู Infographic ด้านล่างนี้ได้เลยครับ


content-marketing-seo-640x4249

#contentmarketing #เทคนค