top of page

หลัก 4 ข้อในการคิดพาดหัวคอนเทนต์โฆษณา

การเขียนพาดหัว (Headline) สำหรับคอนเทนต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา อีเมล์ หรือโปสเตอร์ต่าง ๆ นั้นล้วนมีความสำคัญอย่างมากที่จะดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้อยู่หมัดและทำให้เกิดการคล้อยตามจนกลายเป็นมาเป็นลูกค้าให้ได้

นั่นเลยเป็นที่มาของหลัก 4 ข้อที่มักใช้ในการประเมินว่าตัวพาดหัวนั้นเขียนมาดีหรือเปล่า อันได้แก่

  1. สร้างความด่วนให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่? เพราะเมื่อเป็นโฆษณาแล้วควรทำให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความเร่งด่วนที่จะทำเป็นต้องแก้ไขปัญหา / ซื้อสินค้า มิเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นการปล่อยผ่านเลยไปเฉย ๆ

  2. สร้างความแปลกใหม่ได้หรือไม่? เพื่อให้เกิดความสนใจขึ้นนั้น การทำอะไรที่คุ้น ๆ ตา เหมือนเดิม เดาทางได้ มักจะทำให้กลุ่มเป้าหมายละเลยและไม่สนใจนั่นเอง ฉะนั้นการใช้คำต่าง ๆ ควรจะหาสิ่งที่สร้างความแตกต่าง มีความสดใหม่ในสายตาของผู้รับสาร

  3. สร้างความรู้สึกของคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่? เพราะถ้าพาดหัวไม่ทำให้คนดูรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองดูมีประโยชน์แล้ว ก็คงยากที่เขาจะให้ความสนใจเป็นแน่

  4. สร้างการสื่อสารที่ชี้เฉพาะเจาะจงหรือไม่? เพราะการสื่อสารที่ดีไม่ใช่สื่อสารแบบกว้าง ๆ หรือกลาง ๆ แต่จะเป็นชี้เฉพาะลงไปในบางประเด็นซึ่งสำคัญกับตัวกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งเขาก็จะเอาหลักสี่ข้อนี้มาประเมินบรรดาพาดหัวต่าง ๆ โดยดูว่ามีคะแนนในด้านใดบ้าง แน่นอนว่าถ้าทำได้ครบทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องดี แต่หากไม่ได้ครบก็ควรจะมีอย่างน้อย 1-2 ด้านที่ทำได้ดีแล้วพัฒนากันต่อไป

ถ้าใครสนใจจะลองเอาหลัก 4 ข้อนี้ไปใช้เช็คบรรดาคอนเทนต์ของตัวเองดูก็ได้นะครับ ว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่า

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page