top of page

สิ่งที่ทำให้บางคนเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมต่างจากผู้นำคนอื่น ๆการรับบทบาทผู้นำนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนต้องเจอจากภาระหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ได้รับ แต่เราก็จะพบว่าบางคนสามารถกลายเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในขณะที่บางคนอาจจะเป็นผู้นำยอดแย่ ซึ่งก็มีการศึกษาจากผู้นำต่าง ๆ และได้ข้อสรุปน่าสนใจว่าคนเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมนั้นมักจะมี 5 องค​์ประกอบสำคัญคือ


1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับที่สูง และทำให้ทีมงานรู้สึกปลอดภัย


การที่ผู้นำเป็นคนที่มีระดับของคุณธรรมที่สูงนั้นจะนำไปสู่การปฏิบัติต่าง ๆ ที่ผู้ติดตามจะรู้สึกได้ถึงความเท่าเทียม ยุติธรรม เช่นเดียวกับความรู้สึกปลอดภัยที่จะทำงานด้วยมากกว่าต้องคอยระแวง พะวง หรือหวาดกลัว


2. ส่งเสริมให้ทีมงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่


ผู้นำที่เก่งจะรู้จักศักยภาพหรือจุดแข็งของทีมงานตัวเอง ตลอดไปจนถึงสิ่งที่จะสามารถพัฒนาได้พร้อมกับหาวิธีที่จะพัฒนาเรื่องดังกล่าวให้ดียิ่งกว่าเดิม เปิดเวทีและโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความสามารถซึ่งแน่นอนว่าจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งกว่าเดิม


3. การทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน


ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างให้ผู้ติดตามเกิดความรู้สึกร่วมกันให้มกลุ่มผู้ติดตาม การสร้างความเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นพันธกิจ เจตจำนง เป้าหมาย ฯลฯ จะเป็นสิ่งที่ทำให้กลุ่มมีทิศทางที่ชัดเจน เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวและเกิดพลังจากการรวมกลุ่มดังกล่าว


4. การเปิดกว้างในการเรียนรู้


การเปิดรับเพื่อจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จะเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาได้จากผู้นำที่โดดเด่น พวกเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดและเปิดกว้างเพื่อรับกับมุมมองใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากเดิม เช่นเดียวกับการทำให้คนในทีมเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น เกิดการเรียนรู้เพิ่มจากที่เคยมีมาเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง


5. การลงทุนในคน


ผู้นำที่ยอดเยี่ยมทุ่มเทให้กับการพัฒนาสมาชิกในทีมของตนเพราะพวกเขารู้ดีกว่าการที่คนมีศักยภาพที่มากขึ้นนั้นจะส่งอย่างไรกับโดยรวม จึงไม่แปลกที่พวกเขาจะส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ อยู่เสมอนั่นเอง

Commentaires


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page