top of page

สิ่งที่ต้องระวังในการทำ Segmentationการทำ Segmentation นั้นเป็นขั้นตอนสำคัญของการวางกลยุทธ์การตลาด หากทำ Segmentation ไม่ดีก็จะส่งผลกระทบตามมากับกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ และนั่นทำให้เราต้องคอยระวังการเกิดสิ่งเหล่านี้


Over-Segmentation

จริงอยู่ว่าการแบ่งกลุ่มเป้าหมายโดยละเอียดจะทำให้เกิดโอกาสในการสร้างประสบการณ์ทางการตลาดที่ดีขึ้น แม่นยำขึ้น แต่การแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่มากเกินไป ละเอียดเกินไปก็สามารถทำให้กลยุทธ์นั้นด้อยประสิทธิภาพลงได้เช่นกัน เพราะแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นย่อมต้องใช้กลยุทธ์และแผนที่แตกต่างกันออกไป ถ้าหากแบ่งกลุ่มมากเกินไปโดยไม่สัมพันธ์กับทรัพยากรก็จะเกิดปัญหาได้


การใช้ข้อมูลในอดีตทำ Segmentation

การใช้ข้อมูลเก่าในการแบ่งกลุ่มเป้าหมายนั้นอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดในพฤติกรรมบางอย่างได้ นั่นก็เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการใช้ข้อมูลในอดีตเป็นหลักอาจจะเกิดสถานการณ์ที่พฤติกรรมอันนำมาใช้แบ่งกลุ่มเป้าหมายนั้นไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาดในปัจจุบัน


การไม่อัปเดต Segment

ตลาดมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด สิ่งที่นักการตลาดหลายคนมีปัญหาคือการแบ่งกลุ่มเป้าหมายไว้แล้วไม่ได้กลับไปอัปเดตหรือปรับรูปแบบการแบ่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนั่นทำให้ Segment ที่ถูกสร้างขึ้นนั้น "หมดอายุ" สำหรับการใช้งานจริง


การทำ Segmentation โดยใช้ Stereotype

นักการตลาดบางคนอาจจะเผลอใช้ Stereotype ในการทำ Segmentation เช่นการระบุว่าคนสูงวัยมักจะไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยี เด็กวัยรุ่นเน้นความตื่นเต้นแปลกใหม่ ซึ่งนั่นอาจจะนำไปสู่การแบ่งกลุ่มที่มีอคติ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และนำไปสู่การทำการตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพได้


ทำ Segmentation โดยมองข้ามปัจจัยด้านมนุษย์

จริงอยู่ว่าการใช้ข้อมูลจะทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การใช้ข้อมูลต่าง ๆ โดยมองข้ามการเข้าใจมนุษย์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ นักการตลาดยังจำเป็นต้องเข้าใจแรงจูงใจ ปัญหา และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายที่ถูกแบ่งในกระบวนการ Segmentation ไม่ใช่การมองแค่ตัวเลขหรือข้อมูลดิจิทัลเพียงอย่างเดียว


การยึดติดกับวิธีการ Segmentation

การทำ Segmentation นั้นสามารถทำได้หลายวิธี และไม่ได้มีวิธีการใดดีที่สุด ขึ้นอยู่กับโจทย์และบริบทของธุรกิจในตอนนั้น นักการตลาดที่เก่งต้องหมั่นสำรวจถึงความเป็นไปได้ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาทำ Segmentation ให้เกิดประสิทธิภาพได้ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด


ไม่มีการตรวจสอบ Segment

เมื่อมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายแล้ว เราก็ยังจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่าการแบ่งกลุ่มนั้นถูกต้องหรือไม่ ข้อสรุปที่ได้จากการกำหนดเงื่อนไขและการทำ Segmentation นั้นจริงหรือไม่ เพื่อจะได้นำ Customer Insights ที่ถูกต้องไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page