top of page

สร้าง Content Marketing ผ่านพนักงานขององค์กรเวลาเราพูดถึงการทำ Content Marketing นั้น สิ่งที่หลาย ๆ คนอาจจะคุ้นเคยและตีกรอบคือการทำคอนเทนต์จากมุมมองของสินค้า บริการ และหาวิธีกาารนำเสนอต่าง ๆ เพื่อให้ตัวสินค้าและบริการเป็นที่รู้จัก


แต่จริง ๆ การทำ Content Marketing ก็มีวิธีการอื่นอีกพอสมควร อย่างเช่นการทำคอนเทนต์ผ่านบุคลากรในองค์กรอย่างเช่นพนักงานบริษัทเป็นต้น


เรื่องนี้เองอาจจะเป็นที่คุ้น ๆ กันอยู่บ้างเวลาสินค้ามีการเปิดตัวนั้น เราก็อาจจะเห็นบรรดาผู้บริหารหรือทีมงานมาโพสต์พูดถึงสินค้าที่ตัวเองพัฒนามา บ้างก็อยากบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ ซึ่งแน่นอนว่านั่นก็เป็นตัวคอนเทนต์ที่ถูกรับรู้ให้กับเครือข่ายต่าง ๆ ของพนักงาน บ้างก็อาจจะถูกแชร์และบอกต่อไปให้กับคนอื่น ๆ อีกหากมีเรื่องราวที่น่าสนใจ


ด้วยเหตุนี้เอง การฝึก Content Marketing ในหลายองค์กรจึงไม่จำกัดอยู่ที่พนักงานฝ่ายการตลาดที่จะทำคอนเทนต์กับตัวช่องทางหลักขององค์กรเท่านั้น แต่ยังฝึกให้พนักงานของตัวเองสามารถเล่าเรื่องและรู้วิธีการออกแบบคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อจะสร้างคอนเทนต์ที่เพิ่มโอกาสให้มากขึ้นได้


อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องพึงระลึกไว้ด้วยคือการทำคอนเทนต์ด้วยบทบาทของการเป็นพนักงานนั้นมีความแตกต่างจากการทำคอนเทนต์ในบทบาทของแบรนด์สินค้าอยู่เสียหน่อย ทำให้เวลาที่พนักงานจะเล่าเรื่้องสินค้าอะไรของตัวเองนั้นต้องมีการรักษาสมดุลให้ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจริงใจ การไม่พยายามเชียร์หรืออวยตัวเองให้มากเกินไป และวิธีการเล่าที่ให้คนรู้สึกดีไปด้วยกับตัวพนักงานเอง


นอกจากนี้แล้ว การที่บริษัทคิดจะใช้แนวทางการทำ Content Marketing ผ่านพนักงานนั้นก็ต้องมีการกำกับ ควบคุม และสร้างข้อตกลงที่ชัดเจน ว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ เรื่องไหนพูดได้บ้าง เช่นเดียวกับที่ต้องระวังไม่ให้การทำคอนเทนต์กลายเป็น "ภาคบังคับ" ของพนักงานซึ่งหลายคนอาจจะไม่สะดวกใจ หรือไม่ต้องการใช้ช่องทางส่วนตัวเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่โยงกับงานของตัวเองก็ได้


เรื่องที่หยิบมาเล่าวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำ Content Marketing ให้กับองค์กรที่สามารถหาพื้นที่อื่น ๆ มาใช้สร้างการรับรู้ได้มากขึ้น แต่ก็ต้องระวังในการใช้ด้วยเช่นกันเพราะมีความละเอียดอ่อนกับการเข้าไปในพื้นที่่ส่วนตัวของหลายคน ที่หากไม่ระมัดระวังก็อาจจะก่อปัญหาตามมาได้นั่นเอง

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page