top of page

ศิลปะของการทำ Performance Management - การตั้ง Goals และให้ Feedbackการทำ Performance Management เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคลในองค์กร ในโพสต์นี้เราจะมาชวนคิดเกี่ยวกับศิลปะของการทำ Performance Management โดยเน้นไปที่การกำหนดเป้าหมายและการให้คำติชมในกระบวนการ ทำ Performance Management ให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ดีในองค์กรของคุณ

  1. การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้จะช่วยให้พนักงานเข้าใจได้เจาะจงว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนรวมถึงการสร้างแรงจูงใจและช่วยให้พนักงานเป็นที่พึ่งและรู้สึกมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการผลงาน

  2. การตั้งค่าเป้าหมายที่เหมาะสม: การตั้งค่าเป้าหมายที่เหมาะสมกับความสามารถและทักษะของพนักงานช่วยให้พนักงานมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองและเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง

  3. การให้คำติชมแบบรายละเอียด: การให้คำติชมที่มีรายละเอียดช่วยให้พนักงานเข้าใจได้ถึงผลงานที่ดีและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ควรสร้างขึ้น ควรเน้นที่ความสำเร็จและแรงจูงใจที่ได้รับจากผลงานของพนักงาน

  4. การให้คำติชมและข้อเสนอแนะในเวลาที่เหมาะสม: การให้คำติชมและข้อเสนอแนะควรให้ในเวลาที่เหมาะสม เช่น หลังจากการทำงานที่ดีหรือหลังจากการประชุมประจำเดือน เพื่อให้พนักงานรับรู้และนำไปปรับปรุงงานต่อไปได้อย่างทันท่วงที

  5. การสนับสนุนการพัฒนา: การสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาทักษะและความรู้ผ่านการจัดอบรมหรือการพัฒนาที่ต่อเนื่องช่วยเพิ่มความมั่นใจและสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

  6. การให้โอกาสในการเติบโต: การให้โอกาสในการเติบโตและพัฒนาโดยให้พนักงานรับผิดชอบในโครงการหรืองานที่ท้าทาย โดยให้พวกเขาพัฒนาทักษะและความสามารถใหม่ๆ ผ่านการทำงานในโครงการเชิงพฤติกรรมหรือการสร้างโครงการใหม่

  7. การเรียนรู้จากความผิดพลาด: สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้จากความผิดพลาด โดยให้พนักงานรับผิดชอบและใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง

  8. การติดตามและสนับสนุนความคืบหน้า: การติดตามและสนับสนุนความคืบหน้าของพนักงานในการบริหารจัดการผลงานช่วยให้พนักงานรู้ว่าทางไปสู่ความสำเร็จอยู่ในทางไหนและจะได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาต่อไป

การบริหารจัดการผลงานที่มีประสิทธิภาพอาศัยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและการให้คำติชมอย่างเหมาะสม ซึ่งสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาและปรับปรุงตนเองของพนักงาน การบริหารจัดการผลงานที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างสภาวะการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรของคุณ

コメント


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page