top of page

รู้จัก Content Marketing แบบง่ายๆ ผ่าน Content Marketing Matrix

ผมพูดเรื่อง Content Marketing มาอยู่พอสมควรในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะเป็นเทรนด์ที่พูดกันเยอะในต่างประเทศแต่น่าแปลกที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยพูดถึงกันนัก ส่วนหนึ่งเพราะเรายังอยู่กับ Social Media Marketing กันเสียมากกว่า แต่กระนั้นเอง ถ้าใครอยากสนใจเรื่อง Content Marketing มากขึ้นแล้ว ก็ยังมีแหล่งข้อมูลดีๆ มากมาย

หนึ่งในประเด็นที่เรามักพูดกันบ่อยๆ ว่า Content Marketing ไม่ใช่เรื่องของออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการดีไซน์คอนเทนต์ต่างๆ ให้กับตัวแบรนด์เองซึ่งอาจจะมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ผสมกันไป และที่สำคัญคือไม่ใช่แค่อยู่ใน Social Media เพียงอย่างเดียว

เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น PRWeb ได้ทำ Infographic ดูง่ายๆ ตามรูปด้านล่างนี้เพื่ออธิบายว่า Content Marketing อยู่ในรูปแบบไหนบ้างและแต่ละรูปแบบนั้นสามารถทำหน้าที่ได้อย่างไร ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูกันนะครับ


content-and-branding-large-640x1666

#infographic

bottom of page