top of page

พลังชีวิต 5 แบบที่เราควรหมั่นเติมอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ Burnoutในการทำงานแต่ละวันนั้น เรามีการใช้พลังงานหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งถ้าหากเราอยากจะทำงานให้ดีแล้วก็ต้องรู้จักการหาสมดุลของพลังเหล่านี้ไว้ไม่ให้อย่างใดอย่างหนึ่งขาดหรือหมดพลังเอา โดย Francesca Giulia Mersu ได้อธิบายไว้ในบทความของ Harvard Business Review ว่ามีกลุ่มพลัง 5 อย่างที่คนทำงานต้องหมั่นดูอยู่เสมอ ไม่อย่างนั้นหากเกิดการเสียสมดุลหรือขาดอะไรไปแล้วก็สามารถนำไปสู่ภาวะ Burnout เอาได้ ซึ่ง 5 กลุ่มพลังนั้นได้แก่


📍Physical Battery

คือพลังงานเกี่ยวกับสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการพักผ่อนที่เพียงพอ การได้รับโภชนาการที่เหมาะสม


📍Mental Battery

คือพลังานด้านจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการมีความคิดที่ชัดเจน มีสมาธิ สติที่มั่นคง ความเฉลียวฉลาด ซึ่งการจะเพิ่มพลังนี้ได้ก็คือการฝึกสภาวะจิตเช่นการฝึกสมาธิ หรือการหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ


📍Emotional Battery

คือพลังงานด้านอารมณ์ซึ่งจะเกี่ยวกับความรับมือกับภาวะต่าง ๆ รวมไปถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการเพิ่มพลังนี้คือการเติมความสุขให้กับตัวเอง การได้ทำอะไรที่สร้างสรรค์ ทำให้รู้สึกดีกับตัวเอง


📍Spiritual Battery

คือพลังที่โยงกับเป้าหมายของการมีชีวิต การค้นหาความหมายในสิ่งที่ตัวเองทำ ซึ่งการเติมพลังนี้สามารถเกิดได้จากการปฏิบัติตามศาสนาและความเชื่อส่วนตัว การทำงานที่เชื่อมโยงกับค่านิยมหรือจุดยืนของตัวเอง


📍Social Battery

คือพลังที่มาจากความสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งก็เติมได้จากการทำกิจกรรมด้านสังคม การได้พูดคุยและสังสรรค์กับผู้อื่นนั่นเอง


จากคอนเซปต์ดังกล่าวนั้น เมื่อเราพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นฐานที่มีบทบาทกับเราในแต่ละวัน ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีบทบาทและผลที่แตกต่างกันไป การพยายามรักษาสมดุลและเติมพลังเหล่านี้ไว้อยู่เสมอจะช่วยทำให้เราสามารถมีชีวิตชีวาในการทำงานได้อย่างดีมาก ซึ่งนั่นทำให้เราต้องหมั่นมอนิเตอร์และเติมพลังเหล่านี้อยู่เสมอนั่นเอง

Comentários


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page