top of page

พฤติกรรม Toxic ที่นำไปสู่ Toxic Workplace


toxic workplace

Toxic Workplace นั้นเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับพนักงานโดยรวม ทำให้คนไม่อยากให้ความร่วมมือ เกิดความเบื่อหน่าย ประสิทธิภาพการทำงานลดลง รวมไปทั้งคนทำงานหลายคนอาจจะเลือกเดินออกจากออฟฟิศได้ ซึ่ง Toxic Workplace นี้ก็เกิดจากพฤติกรรมที่เป็นพิษ​ (Toxic Behaviors) จากคนทำงานกันนี่เอง ทั้งแบบที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว และนั่นทำให้เราควรจะรู้จักพฤติกรรม Toxic เหล่านี้และพยายามเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน

  1. การนินทาผู้อื่น: การแชร์เรื่องราวของเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานทำให้ผู้ที่โดนนินทาถูกมองจากผู้อื่นในทางที่ไม่ดี เกิดภาพลักษณ์ที่แย่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนในองค์กรเกิดนิสัยที่ไม่ดีต่อกัน เช่นเดียวกับที่คนจะต้องพะวงและกังวลว่าจะโดนนินทาหรือไม่

  2. การบูลลี่ / กลั่นแกล้ง: การสอดเสียด พูดจาให้รู้สึกเสื่อมเสีย ข่มขู่ ดูแคลน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำลายความรู้สึกของอีกฝั่งจนทำให้สามารถนำไปสู่การซึมเศร้า ความรู้สึกด้อยค่าซึ่งมักมาจากการโดนต่อว่า โจมตีด้านความสามารถหรือปมด้อยต่าง ๆ

  3. Micromanagement: การเข้ามาพยายามจัดการในทุกเรื่องก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ทำให้คนทำงานคนอื่นรู้สึกอึดอัดและทรมานได้เช่นกันเนื่องจากจะสามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้ รู้สึกกดดัน บางคนโดนติดตามให้รายงานในทุกอย่างจนทำให้ไม่กล้าจะทำอะไร

  4. แย่งผลงาน: บางคนจะพยายามบั่นทอนความคิดและความสามารถของผู้อื่นผ่านการเข้ามาสวมรอยในความพยายามของคน ๆ นั้น ทำให้คนดังกล่าวรู้สึกว่าตัวเองถูกมองข้าม ไม่มีคุณค่า ถูกกลั่นแกล้ง

  5. ก้าวร้าว: บางคนจะพยายามแสดงกิริยาก้าวร้าวในทุก ๆ เรื่องเมื่อต้องทำงาน เช่นในคำพูดรุนแรง การใช้น้ำเสียงข่มผู้อื่น ทำให้คนอื่นเกิดความกลัว หวั่นเกรง ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ทำงานด้วยความสบายใจ

  6. ปัดความรับผิดชอบ: เมื่อเกิดความผิดพลาดก็จะมีบางคนเลือกโยนความผิดให้กับผู้อื่นหรืออ้างว่าเป็นเพราะเหตุผลต่าง ๆ นานาโดยไม่ใช่ความรับผิดชอบของตัวเอง ทำให้คนรอบข้างหรือทีมงานที่ทำงานด้วยนั้นรู้สึกไม่เชื่อใจ บ้างอาจจะรู้สึกรังเกียจและเป็นความรู้สึกลบเมื่อต้องทำงานด้วย

  7. วิจารณ์แบบจับผิด: บางคนจะมองโลกในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาเมื่อต้องวิจารณ์งานหรือให้ความเห็น จนดูเป็นการพยายามจับผิด พยายามขยี้จุดอ่อนของอีกฝ่ายมากกว่าเป็นการพยายามช่วยเหลือและหาทางออกที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา

  8. เลือกปฏิบัติ: เมื่อมีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเรื่องความดีความชอบหรือการลงโทษ ก็ทำให้คนเกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรม กลายเป็นความรู้สึกไม่ดีที่มีต่อคนตัดสินใจ การบริหาร และแม้แต่กับคนที่ได้รับประโยชน์จากการเลือกปฏิบัติ

  9. ไม่สื่อสาร: ด้วยพฤติกรรมที่ไม่สื่อสารกับผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นไม่มีข้อมูลเพียงพอในการทำงานนำไปสู่ความผิดพลาดต่าง ๆ ก็เป็นอีกพฤติกรรมที่ทำให้คนทำงานด้วยรู้สึกไม่พอใจ อึดอัด หรือนำไปสู่การไม่อยากทำงานด้วย

  10. การแข่งขันที่มากเกินไป: เมื่อคนในองค์กรแข่งขันกันเองมากเกินไป การพยายามเอาชนะอย่างเอาเป็นเอาตายทำให้ไม่มองอีกฝ่ายเป็นมิตรหรือทีมเดียวกันในองค์กร แต่เป็นคู่แข่งที่ต้องพยายามเอาชนะ สามารถนำไปสู่การทำร้าย การขัดแข้งขัดขากันได้

นี่เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่เรียกว่า Toxic Behaviors ซึ่งสามารถนำไปสู่การทำให้บรรยากาศการทำงานแย่ลงกว่าเดิม กลายเป็น Toxic Workplace เอาได้ และทุกองค์กรควรจะระวังไว้ใม่ให้เกิดขึ้นนั่นเอง

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page