top of page

พฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ที่ต่างกันของคนแต่ละ Gen

การทำ Content Marketing คงไม่ใช่เรื่องของแค่การออกแบบคอนเทนต์เท่านั้น แต่ยังต้องรวมไปถึงการเข้าใจว่าคอนเทนต์ประเภทไหนที่กลุ่มเป้าหมายของเราต้องการเสพกัน ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปอีก

หนึ่งในเกณฑ์การแบ่งที่เราจะคุ้นๆ กันดีก็คือการแบ่งตาม Generation ของคนซึ่งแน่นอนว่าคน Gen X Gen Y (หรือที่มักเรียกว่า Millenial) และ Baby Boomer นั้นก็คิดกันคนละแบบตามพื้นฐานการใช้ชีวิตที่ผ่านมา ซึ่ง BuzzStream และ Fractl ก็ทำการสำรวจและเอามาสรุปเป็นข้อมูลน่าสนใจ เหมาะกับคนทำงานด้านคอนเทนต์มากเลยทีเดียว

  1. คนกลุ่ม Gen X และ Gen Y จะใช้เวลาในการเสพคอนเทนต์บนออนไลน์ใกล้เคียงกัน แต่ที่น่าสนใจคือกลุ่ม Baby Boomer นั้นกลับมีสัดส่วนการใช้เวลาในการเสพคอนเทนต์ออนไลน์มากกว่าเสียอีก

  2. ช่วงเวลาประมาณ 2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนคือช่วงเวลาที่กลุ่ม Gen X และ Gen Y ใช้เวลาในการเสพคอนเทนต์มากที่สุด ส่วนกลุ่ม Baby Boomer นั้นจะอยู่ช่วง 6โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม

  3. ช่องทางอย่างคอมพิวเตอร์ยังคงเป็นช่องทางที่คนทุกกลุ่มเสพคอนเทนต์อยู่ แต่ในกลุ่ม Gen Y นั้นจะเห็นได้ว่าช่องทาง Mobile นั้นสำคัญมากๆ และยังระบุว่าเป็นช่องทางหลักอีกด้วย (52% เลยทีเดียว)

  4. น่าสนใจว่าจากกสำรวจนั้น บรรดาบล็อกต่างๆ เป็นคอนเทนต์ที่คนทุกกลุ่มสนใจมากที่สุด ตามมาด้วยรูปภาพและคอมเมนต์

  5. คอนเทนต์ประเภท Entertainment ยังคงเป็นคอนเทนต์หลักที่คนทุกรุ่นให้ความสนใจ แต่ถ้าเป็นกลุ่มคน Gen Y แล้ว คอนเทนต์ด้านเทคโนโลยีจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Baby Boomer นั้นจะกลายเป็นคอนเทนต์ประเภทข่าวสารไป

  6. Platform ที่คนทุกกลุ่มใช้ในการแชร์คอนเทนต์มากที่สุดคือ Facebook ตามมาด้วย YouTube

ข้อมูลอื่นๆ สามารถดูได้จาก Infographic ด้านล่างเลยครับ

เรียบเรียงจาก SocialMediaToday

Commentaires


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page