top of page

ฝึกฝนทักษะอะไรดี รับปี 2024 ?


training

ปี 2023 กำลังจะจบลงแล้วก็คงจะทำให้หลายคนคิดถึงเรื่องการเตรียมตัวสำหรับปี 2024 ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ ความรู้และความสามารถ ในบล็อกนี้จะรวบรวมทักษะที่ควรให้ความสำคัญและฝึกฝนให้พร้อมสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามา


ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ AI เป็นหัวข้อสำคัญอย่างแรก ๆ ที่หลายคนน่าจะพูดถึงเนื่องจาก AI จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานยุคต่อจากนี้ ซึ่งต้องยอมรับว่า AI คงจะไม่ต่างจาก Microsoft Office / Google ที่กลายเป็นเครื่องมือประกอบการทำงานที่ถ้าใครใช้ได้ก่อนก็จะมีความได้เปรียบ องค์กรไหนมีความพร้อมเรื่องนี้ก็จะสามารถชิงความได้เปรียบจากศักยภาพนี้ได้ก่อน


ทั้งนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการใช้ AI ในองค์กรนั้นมีหลายสเกลด้วยกัน ซึ่งทักษะที่เราพูดถึงอยู่นี้คือความเข้าใจพื้นฐานและการใช้งานเครื่องมือ AI สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปอย่าง Generative AI เช่น ChatGPT / Bing เป็นต้น


สิ่งที่คาดหวัง: พนักงานขององค์กรสามารถรู้จักวิธีการใช้งาน AI Tools เพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับตัวเองและทีมงานได้


จริงอยู่ที่ว่าธุรกิจวันนี้มีเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น แต่การมีเครื่องมือจำนวนมากนั้นอาจจะทำให้หลายคนสับสนว่าควรจะใช้อะไร บางองค์กรอาจจะจบลงที่มีเครื่องมือจำนวนมากแต่ไม่เกิดผล สิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุ ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดปัญหานี้ได้คือการที่คนทำงานมีกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการมองปัญหาที่เฉียบคม การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างแม่นยำและนำไปสู่การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม


สิ่งที่คาดหวัง: พนักงานขององค์กรสามารถที่จะเข้าใจปัญหาที่แท้จริงและออกแบบการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นเป็นอีกทักษะที่น่าจะจำเป็นมากในวันที่โลกเรามีข้อมูลจำนวนมากให้นำมาใช้งานกัน ซึ่งจะว่าไปแล้ว Analytical Thinking ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Complex Problem Solving ด้วย และนั่นทำให้มันเป็นทักษะที่ไม่ควรจะมองข้ามเพื่อให้องค์กรสามารถนำบรรดาข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ


สิ่งที่คาดหวัง: พนักงานขององค์กรสามารถวางแผนการใช้ข้อมูลได้ ตั้งแต่การตั้งโจทย์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการนำไปใช้งานหรือตัดสินใจ


หลังจากที่เรากลับมาทำงานกันในออฟฟิศมากขึ้นเมื่อผ่านช่วง COVID เราก็มักจะพบปัญหาการทำงานร่วมกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการขาดระบบการคิดร่วมกันเพื่อทำให้การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความเห็น และการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อการคิดไม่ไปในทิศทางเดียวกัน การฝึกระบบการคิดเป็นทีม / การคิดเป็นกลุ่มจะมีส่วนช่วยทำให้การทำงานร่วมกันไม่ว่าจะในออฟฟิศหรือการคุยงานผ่านออนไลน์สามารถเป็นระบบที่ชัดเจนขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้


สิ่งที่คาดหวัง: พนักงานในองค์กรสามารถพูดคุย สื่อสาร และทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ถ่ายทอดความคิดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อนและขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกัน


----------------------------------------

ที่ยกมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของทักษะที่เราควรจะฝึกฝนให้กับทีมงานเพื่อสร้างความพร้อมให้กับการแข่งขันที่จะเข้ามาในปีหน้า ซึ่งยังทักษะอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกเช่น Creative Thinking (การคิดสร้างสรรค์) การสื่อสาร (Storytelling) ตลอดไปจนทักษะเฉพาะกับคนในบางตำแหน่งเช่นเรื่องของภาวะผู้นำเป็นต้น


สำหรับองค์กรไหนที่สนใจเรื่องการฝึกฝนทักษะสำคัญไม่ว่าจะเป็น Soft Skills / Hard Skills กับ dots academy สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE @dots


Comentarios


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page