top of page

ปรับองค์กรให้รองรับ Gen-Zในขณะที่เรามองเข้าไปในโลกของแรงงานยุคใหม่ เป็นที่แน่ชัดว่าคนรุ่น Gen-Z ไม่ได้แค่ผ่านเข้ามาเท่านั้น แต่พวกเขากำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานด้วยความต้องการและมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา คน Gen-Z เกิดระหว่างปี 1997 ถึง 2012 การเข้าสู่วัยทำงานนั้นนำมาซึ่งชุดใหม่ของสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ค่านิยม และความคาดหวัง ที่ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัว การเข้าใจและบูรณาการการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่ธุรกิจต้องทำหากต้องการดึงดูด รักษาไว้ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับคลื่นลูกใหม่ที่มีพรสวรรค์เหล่านี้


สุขภาพจิตและสุขภาวะคือสิ่งสำคัญอันดับแรกของ Gen Z

Gen-Z ให้ความสำคัญอย่างมากกับสุขภาพจิตและสุขภาวะในที่ทำงาน พวกเขาต้องการสภาพแวดล้อมที่ไม่เพียงแค่รับรู้ถึงปัญหาสุขภาพจิตเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนและแก้ไขอย่างจริงจังผ่านหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพภาวะอย่างครอบคลุม การเป็นผู้นำที่เห็นอกเห็นใจ และวัฒนธรรมที่ไม่ตีตราปัญหาสุขภาพจิต บริษัทต่างๆ ได้รับการส่งเสริมให้บูรณาการสุขภาพจิตเข้ากับนโยบายของพวกเขา การเสนอบริการและหลักสูตรที่เน้นย้ำความสำคัญของสุขภาวะส่วนตัวและในที่ทำงาน


ความคาดหวังด้านดิจิทัลจาก Gen-Z

ในฐานะเจเนอเรชั่นที่เกิดมาพร้อมกับดิจิทัลอย่างแท้จริง Gen-Z คาดหวังที่ทำงานที่ผนวกเอาเทคโนโลยีอย่างลงตัวเข้ากับการดำเนินงานประจำวัน ความคาดหวังนี้เกิดขึ้นนอกเหนือจากเครื่องมือดิจิทัลขั้นพื้นฐานไปจนถึงประสบการณ์ดิจิทัลสำหรับพนักงานที่ส่งเสริมความยืดหยุ่น ความร่วมมือ และการเข้าถึงข้อมูล บริษัทต้องปรับการใช้ประสบการณ์ที่ทำงานกับระบบดิจิทัลให้เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ให้มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีจะส่งเสริมมากกว่าจะเป็นอุปสรรคกับผลผลิตและการมีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงการให้ทางเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ การใช้เครื่องมือช่วยร่วมมือกันทำงาน และดูแลให้เข้าถึงข้อมูลบริษัทจากที่ไหนก็ได้อย่างปลอดภัย


Gen-Z กับการทำงานแบบยืดหยุ่นกว่าแต่ก่อน

วันทำงานดั้งเดิมแบบเข้างานเก้าโมงและออกงานห้าโมงเย็นถูกประเมินอีกครั้ง โดยคนทำงาน Gen-Z แสดงออกให้เห็นถึงความชอบที่ชัดเจนในการยืดหยุ่นว่าจะทำงานตอนไหนและจากที่ไหน การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวขยายความจำเป็นนี้ คนทำงานที่อายุน้อยเริ่มทำงานกันด้วยการทำงานจากที่ไหนก็ได้ นายจ้างได้รับมอบหมายให้หาวิธีใหม่ๆ เพื่อรักษาวัฒนธรรมบริษัท และการเข้าถึงพี่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง มั่นใจได้ว่าพนักงาน Gen-Z รู้สึกถึงความเชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์แม้จะเป็นในระยะไกลก็ตาม


ความหลากหลาย ความเป็นธรรม และการรวมผู้อื่นคือสิ่งที่ Gen-Z ให้ความสำคัญ

คน Gen-Z เติบโตในโลกที่ยอมรับถึงความสำคัญของความหลากหลาย ความเป็นธรรม และการรวมผู้อื่น (Diversity, equity, and inclusion หรือ DEI) มากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาคาดหวังให้นายจ้างของพวกเขาไม่เพียงแต่พูดเท่านั้น แต่ทำด้วย ซึ่งรวมถึงการทำแนวความคิดริเริ่มด้าน DEI เป็นแกนสำคัญในวัฒนธรรมบริษัท ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาไปจนถึงโอกาสในการพัฒนาทางอาชีพ บริษัทที่แสดงถึงความจริงใจที่มีต่อ DEI เป็นส่วนใหญ่สามารถดึงดูดและรักษาพรสวรรค์ใน Gen-Z ผู้ซึ่งมองว่างานความพยายามเหล่านี้เป็นสิ่งบ่งชี้ค่านิยมและปรัชญาของบริษัท


ความต้องการของ Gen-Z กับการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของอาชีพ

ต่างจากเจนก่อนๆ เจน Z ไม่ได้พอใจกับตำแหน่งงานคงที่และการทำตำแหน่งระยะยาวที่ไม่มีความก้าวหน้า พวกเขาแสวงหาโอกาสสำหรับการเรียนรู้ การพัฒนา และความก้าวหน้าตั้งแต่ตอนเริ่มอาชีพของพวกเขา นายจ้างสามารถดึงดูดพรสวรรค์ของเจน Z โดยเสนอหลักสูตรอบรมแบบพี่เลี้ยง (mentorship program) ที่แข็งแกร่ง โอกาสสำหรับการพัฒนาทางสายอาชีพ และเส้นทางที่ชัดเจนที่จะเลื่อนไปในบริษัท วิธีการนี้ไม่เพียงแต่สนองความต้องการทางสายอาชีพของเจน Z แต่ยังสนับสนุนความภักดีและการทำงานร่วมกันระยะยาวกับนายจ้างอีกด้วย


ความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคม

แรงงานรุ่น Gen-Z มองหาบางสิ่งมากกว่าเงินเดือน พวกเขาอยากทำงานให้กับบริษัทที่สะท้อนค่านิยมส่วนตัวของพวกเขา และมีประโยชน์ต่อสังคมเป็นความสำคัญสูงสุด ซึ่งรวมถึงการเน้นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความยุติธรรมทางสังคม และจริยธรรมองค์กร ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความรับผิดชอบต่อสังคมจะพบว่าพวกเขาเจอทางของตัวเองเมื่ออยู่กับ Gen-Z เป็นการส่งเสริมความรู้สึกในจุดประสงค์และให้สอดคล้องระหว่างค่านิยมส่วนตัวและค่านิยมในหน้าที่การงาน


เข้าใจและปรับตัวตามแรงจูงใจ

การดึงดูด การรักษาไว้ และสร้างการมีส่วนร่วมกับ Gen-Z ในที่ทำงานจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ลึกถึงแรงจูงใจและค่านิยมของพวกเขาอย่างมาก คนรุ่นนี้แสวงหาความยืดหยุ่น อิสระ และความสามารถในการไล่ตามชีวิตที่ตนเองพอใจนอกเหนือจากงาน นายจ้างต้องนึกถึงการจัดวางแผนงานแบบดั้งเดิมใหม่ รวมถึงแพ็คเกจผลประโยชน์ และนโยบายในที่ทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ Gen-Z ให้มั่นใจได้ว่างานไม่ได้เป็นเพียงสิ่งท้ายที่สุด แต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตโดยรวมของพวกเขาพึงพอใจ


โดยสรุปแล้ว การเข้ามาของ Gen-Z ในแรงงานแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภูมิทัศน์ของการทำงาน ด้วยการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต โอบรับนวัตกรรมดิจิทัล ให้ความยืดหยุ่น ยึดมั่นใน DEI มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ และทำให้สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขา บริษัทจะสามารถสร้างที่ทำงานที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดพรสวรรค์ของเจน Z เท่านั้น แต่ยังพร้อมสำหรับความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย ในขณะที่เรามองไปข้างหน้า การปรับตัวเช้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือกร่วมสมัย แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ธุรกิจต่างๆ ต้องแสวงหา เพื่อให้พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในโลกของงานที่กำลังพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งเช่นกัน

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page