top of page

ทำไมต้องเรียน Six Thinking Hats กับ Certified TrainerSix Thinking Hats เป็นเทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก แต่การจะใช้เทคนิคนี้ให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด คุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และลงลึกในทุกแง่มุม นี่คือเหตุผลที่คุณควรเรียน Six Thinking Hats กับ Certified Trainer


1. ได้เรียนรู้หลักการที่ถูกต้องจากต้นตำรับ

Certified Trainer คือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองโดยตรงจาก De Bono Thinking Systems ผู้พัฒนาเทคนิค Six Thinking Hats ว่ามีความเข้าใจในหลักการ แนวคิดพื้นฐาน และวิธีการประยุกต์ใช้อย่างถ่องแท้ ดังนั้น เมื่อเรียนกับพวกเขา คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องตามต้นฉบับ ไม่ผิดเพี้ยน


2. ฝึกฝนเทคนิคอย่างครบถ้วนจากผู้มีประสบการณ์

Certified Trainer ส่วนใหญ่เป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ ที่เคยประยุกต์ใช้ Six Thinking Hats มาอย่างโชกโชนทั้งกับตัวเองและองค์กรต่างๆ ทำให้พวกเขามีประสบการณ์ตรงที่จะถ่ายทอดแนวคิด เทคนิค เคล็ดลับ และข้อควรระวังในการใช้งานได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมในทุกแง่มุมมากกว่าแค่ในตำรา


3. เรียนรู้จากเคสตัวอย่างและเรื่องราวจริง

นอกจากภาคทฤษฎีแล้ว การเรียนรู้ผ่านเรื่องราวความสำเร็จของผู้ที่เคยประยุกต์ใช้เทคนิคนี้มาก่อน จะช่วยให้เห็นภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม Certified Trainer มักมีคลังเคสตัวอย่างจากประสบการณ์จริงให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ถึงวิธีการประยุกต์ใช้ ผลลัพธ์ที่ได้ รวมถึงบทเรียนสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจไม่สามารถหาอ่านได้จากที่อื่น


4. ได้ฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำ

การเวิร์คช็อปที่ดีไม่ได้มีแค่การบรรยาย แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกคิดด้วยตัวเอง ซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดเด่นของ Certified Trainer ที่จะมีเทคนิคกระตุ้นให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็น สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้ความคิดอย่างเต็มที่ และให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาต่อยอด


5. เชื่อมโยงเทคนิคเข้ากับบริบทขององค์กรได้

Certified Trainer ที่ดีจะไม่สอนแค่ตามทฤษฎี แต่จะสามารถปรับเนื้อหาและยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์กรที่ไปอบรมได้ นั่นเพราะพวกเขาจะศึกษาลักษณะธุรกิจ ความท้าทาย และเป้าหมายขององค์กรมาก่อน เพื่อให้คำแนะนำได้ตรงจุด ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพการนำไปใช้ได้ชัดเจน และพร้อมลงมือทำได้ทันที


การคิดเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน และการฝึกฝนอย่างถูกวิธีจะช่วยย่นระยะเวลาการเรียนรู้ให้สั้นลง การเรียน Six Thinking Hats กับ Certified Trainer จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เพราะคุณจะได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างลึกซึ้ง ผ่านเคสตัวอย่างจริง และช่วยให้คุณพัฒนาทักษะได้อย่างก้าวกระโดด พร้อมนำไปใช้ได้จริงกับงานและชีวิต


หากคุณพร้อมจะเปิดโลกทัศน์ทางความคิด เติมเต็มศักยภาพของตนเอง และนำพาตนเองและทีมงานไปสู่ความสำเร็จ เราขอแนะนำคอร์สอบรม Six Thinking Hats โดย Certified Trainer ที่จะช่วยคุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้เร็วขึ้น ลองเข้ามาดูรายละเอียดหลักสูตรของเราได้ที่คลาส Six Thinking Hats / Systematic Thinking

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page