top of page

ทำความเข้าใจสักนิดกับ “กระแส”

ทุกวันนี้เรามักคุ้นเคยกับคำว่า “กระแส” ที่ถูกหยิบมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือโลกออฟไลน์ ซึ่งเรามักจะเรียกเหมารวมสิ่งที่คนแห่กันทำตามๆ กันว่าคือกระแส ไม่ว่าจะเป็นกระแสคลั่งศิลปินเกาหลี กระแสเฟอร์บี้ จนไปถึงกระแสบ่องตง (!?)

ถ้าพิจารณาจากหลายๆ เหตุการณ์แล้ว เราจะพบว่ากระแสนั้นมีหลายแบบ ส่งผลกับพฤติกรรมของคนในสังคมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งถ้าเราจำแนกกันคร่าวๆ แล้ว ก็พอจะแบ่งออกเป็นระดับที่แตกต่างกันได้ตามด้านล่างนี้

1. Trends: เป็นรูปแบบพฤติกรรมหรือความคิดที่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

2. Fashion: เป็นไอเดียที่เกิดขึ้นในยุคสมัยหรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง มักเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์แต่มักสัมพันธ์กับช่วงเวลาเฉพาะรวมทั้งสไตล์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย

3. Fad: เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนเล็กๆ ซึ่งมักมีความสนใจอย่างสูงแต่ไม่ค่อยพัฒนาไปสู่การเป็นเทรนด์ได้

4. Craze: คือความคลั่งไคล้ เป็นไอเดียที่เกิดขึ้นแบบปุบปับ รวดเร็วโดยขยายไปในกลุ่มต่างๆ แต่ก็จะตกกระแสอย่างรวดเร็วได้ง่ายเช่นกัน

ทุกวันนี้เราเห็นกระแสที่เกิดขึ้นมากมาย บ้างก็เป็นกลไกของการตลาด บ้างก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นแบบไม่มีใครคาดคิด ซึ่งนั่นก็คงจะดีไม่น้อยถ้าเรารู้ทันกระแสแต่ละแบบ มองหาทางเชื่อมโยงของกระแสแต่ละแบบให้เจอ เพราะเทรนด์บางอย่างก็เกิดขึ้นจากกระแสวงเล็กๆ ก่อนจะต่อยอดกลายวงกว้าง ในขณะที่กระแสบางอย่างก็ถูกนักวิเคราะห์ปรามาศว่าเป็นกระแสชั่วครั้งชั่วคราวแต่กลับกลายเป็นเทรนด์ของยุค (Social Network เคยถูกมองว่าเป็น Fad มาแล้ว)

ที่ลองหยิบมาเล่านี้ก็อาจจะเป็นแง่คิดพื้นฐานสำหรับนักการตลาดที่หวังจะสร้าง “กระแส” ให้เกิดขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่มผู้บริโภคที่น่าจะต้องเข้าใจและรู้ทัน “กระแส” เช่นเดียวกัน

เครดิตรูป: http://salomeareias.files.wordpress.com/

#กระแส #การตลาด