top of page

ทักษะการตลาดที่จำเป็นในปี 2024จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกการตลาดในปัจจุบัน ทำให้การพัฒนาทักษะหลายอย่างจำเป็นเพื่อทำให้นักการตลาดสามารถออกแบบกลยุทธ์และแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายทักษะอาจจะเป็นทักษะพื้นฐานเดิมที่ต้องการความแม่นยำมากขึ้นและหลายทักษะจะเป็นทักษะใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน


1. Generative AI Skill

การเข้ามาของเครื่องมือใหม่นี้ถูกคาดการณ์ว่าจะเเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการทำงานด้านการตลาดและธุรกิจ จึงไม่แปลกที่มันจะถูกมองว่าเป็นทักษะใหม่ที่คนทำงานการตลาดต้องมีติดตัวไว้เพื่อใช้ Generative AI ในการทำงานด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลลัพธ์ที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนั่นเอง


2. Strategic Thinking Skill

เมื่อการแข่งขันในปัจจุบันนั้นเข้มข้นกว่าเดิม การวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจจึงสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้การทำการตลาดหมดงบประมาณไปกับแทคติกที่มากเกินจำเป็น การคิดเชิงกลยุทธ์กลาเยป็นพื้นฐานสำคัญที่นักการตลาดต้องมีเพื่อใช้แก้ปัญหาของธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม


3. Sustainability Skill

เมื่อธุรกิจถูกผลักดันให้ต้องเพิ่มความยั่งยืนเข้าไปในการประกอบธุรกิจ นั่นก็ทำให้นักการตลาดจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นนี้แล้วนำมาใช้เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของการทำการตลาด ทำแคมเปญต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมการตลาดที่ออกมานั้นยังสอดคล้องและส่งเสริมกับแนวทาง Sustainability และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับธุรกิจ


4. Project Management (with Machine) Skill

การบริหารโปรเจคต่าง ๆ ของกาตลาดจะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับแคมเปญการตลาดหลายอย่างจะถูกบริหารด้วยเครื่องมือใหม่และนั่นทำให้นักการตลาดที่จะทำงานได้ดีนั้นต้องรู้จักทั้งการบริหารโปรเจคกับบุคคลและการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ


5. Data Skill

การตลาดในยุคต่อจากนี้จะมีการใช้ Data เข้ามาเป็นพื้นฐานและนั่นทำให้ทักษะที่เกี่ยวโยงกับการใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data Analytics, Data Storytelling หรือ Data Collection จะเป็นทักษะพื้นฐานที่นักการตลาดต้องทำให้เป็นโดยปริยาย


6. Creative Thinking Skill

ไม่ว่าจะยุคสมัยไหน การตลาดก็ยังต้องการความคิดสร้างสรรค์เสมอ และนั่นทำให้นักการตลาดต้องติดอาวุธของทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์ให้กับตัวเองเพื่อใช้ในการหาวิธีแก้ปัญหาที่ต่างไปจากเดิม การพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งการหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ กับการตลาดของตัวเอง


นอกจากทักษะที่กล่าวมาแล้ว ยังมีทักษะอื่น ๆ ที่ประกอบเข้าด้วยกันทำให้นักการตลาดสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์และแผนที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้ ซึ่งนั่นก็จะเป็นโจทย์ในการที่นักการตลาดแต่ละคนจะพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้กับตัวเองเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในปีหน้าให้ได้นั่นเอง

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page