top of page

ความผิดพลาดในการวัด Conversion ที่หลายคนมองข้ามในโลกของการตลาดดิจิทัล การวัดผล Conversion Rate ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของแคมเปญและความคุ้มค่าของการลงทุน อย่างไรก็ตาม มีข้อผิดพลาดหลายประการที่นักการตลาดมักมองข้ามในการวัด Conversion ซึ่งอาจนำไปสู่การตีความผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนและการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้


1. ไม่ได้กำหนดเป้าหมาย Conversion ที่ชัดเจน:

ก่อนจะเริ่มวัด Conversion จำเป็นต้องกำหนดว่า Conversion คืออะไรสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า การลงทะเบียน การดาวน์โหลด หรือการกรอกแบบฟอร์ม การไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้การวัดผลไร้ความหมายและไม่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์ได้


2. ไม่ได้ติดตามทุกช่องทางที่เกี่ยวข้อง:

ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) ที่ซับซ้อนและหลากหลายช่องทาง การวัด Conversion เฉพาะช่องทางใดช่องทางหนึ่งอาจทำให้มองไม่เห็นภาพรวม จำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกจุดสัมผัส ทั้งเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล แอปพลิเคชัน และออฟไลน์ เพื่อวิเคราะห์ Conversion แบบองค์รวม


3. วัดแค่ Macro Conversion ละเลย Micro Conversion:

หลายคนโฟกัสแต่การวัด Macro Conversion อย่างการซื้อสินค้า แต่ลืมให้ความสำคัญกับ Micro Conversion ซึ่งเป็นการกระทำย่อยๆ ที่นำไปสู่ Conversion สุดท้าย เช่น การคลิกอ่านบทความ การดูวิดีโอ การใช้เวลาบนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้การมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มีนัยสำคัญ


4. ไม่ได้วิเคราะห์ Conversion Funnel อย่างละเอียด:

Conversion Funnel คือเส้นทางที่ลูกค้าเดินทางผ่านจนถึงการ Convert การวัดเฉพาะอัตราการแปลงรวมอาจทำให้มองไม่เห็นจุดบกพร่องในแต่ละขั้นตอน การวิเคราะห์ Funnel จะช่วยระบุว่ามีลูกค้าหลุดออกไปจากจุดใด เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงในแต่ละขั้นตอน


5. ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของ Conversion:

การมีอัตราการแปลงสูงไม่ได้หมายความว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จเสมอไป หากการแปลงนั้นไม่ได้นำมาซึ่งรายได้หรือไม่ตรงกับเป้าหมายที่แท้จริง เช่น แคมเปญที่ดึงดูดให้คนกรอกแบบฟอร์มจำนวนมาก แต่กลับเป็นลูกค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้ซื้อสินค้าจริง ก็ถือเป็นการวัดที่ผิดพลาด ต้องวิเคราะห์คุณภาพและพฤติกรรมหลังการ Convert ด้วย


6. ลืมวัดตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Conversion:

นอกจาก Conversion Rate แล้ว ยังมีตัววัดอื่นๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จในการขาย เช่น ค่าเฉลี่ยของออร์เดอร์ (Average Order Value) อัตราการกลับมาซื้อซ้ำ (Repeat Purchase Rate) ต้นทุนในการได้ลูกค้า (Customer Acquisition Cost) ตัววัดเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมและ Lifetime Value ของลูกค้าได้ดีขึ้น


การวัด Conversion ที่ถูกต้องจะช่วยให้เข้าใจลูกค้า เห็นโอกาสในการปรับปรุง และตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด แต่หากวัดผิดพลาดก็จะนำไปสู่การสรุปผลที่ผิดและการใช้งบประมาณไปอย่างสูญเปล่า ดังนั้น จึงต้องออกแบบกระบวนการวัด Conversion อย่างรอบคอบ ครอบคลุมทุกจุดสัมผัสของลูกค้า และวิเคราะห์เชิงลึกทั้งในมิติของปริมาณและคุณภาพ ควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและนำไปใช้ต่อยอดได้จริง

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page