top of page

การพัฒนา Empathy ในที่ทำงาน


empathy

Empathy หรือความสามารถในการเข้าอกเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น เป็นทักษะสำคัญในที่ทำงาน เพราะช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงควรรู้จักวิธีการที่เราจะสามารถพัฒนา Empathy ให้เกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมหลายอย่างในที่ทำงาน

การฝึกฝนการฟังอย่างใส่ใจ​ (Active Listening)

ให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้พูด รู้จักวิธีที่จะสะท้อนความรู้สึกและคำพูดของพวกเขา มีการแสดงการโต้ตอบเพื่อแสดงว่าคุณมีความสนใจจริงๆ ในมุมมองของพวกเขา


การฝึกการเข้าถึงมุมมองของผู้อื่น (Role Reversal)

พยายามที่จะเข้าใจสถานการณ์จากมุมมองของคนอื่น โดยเฉพาะในสถานการณ์ของความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิด


มีกำหนดการในการเช็คกับทีมอยู่เสมอ (Check-ins)

จัดเวลาสำหรับการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการกับสมาชิกในทีม เพื่อทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของพวกเขาอยู่เป็นประจำ


เรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน

พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นหลังและความสนใจของเพื่อนร่วมงาน เพื่อเข้าใจมุมมองและการตอบสนองของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น เช่นจบการศึกษาจากที่ไหน ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรมา งานอดิเรกคืออะไร เป็นต้น


ขอคำติชมและความคิดเห็น

สอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำหรือตัดสินใจ พร้อมกับเปิดรับคำวิจารณ์เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของคุณ


การนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้จะช่วยพัฒนาทักษะ Empathy ของคุณ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรและมีประสิทธิภาพมากขึ้นComentários


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page