top of page

การประเมินโอกาสในชีวิตว่าเราควรคว้าหรือไม่


โอกาสในชีวิต

การประเมินว่าโอกาสที่ปรากฏขึ้นมานั้นเหมาะกับคุณหรือไม่ จำเป็นต้องมีการใช้วิธีการคิดอย่างมีระบบและรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าโอกาสดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายคุณ ค่านิยม และสถานการณ์ของคุณ ซึ่งนี่คือประเด็นการคิดที่จะช่วยให้คุณประเมินว่าโอกาสที่ปรากฏเหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่:

 1. มีเป้าหมายกับตัวเอง: เริ่มด้วยการเข้าใจเป้าหมายของคุณในระยะสั้นและระยะยาว กำหนดว่าคุณต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายเรื่องใด ทั้งในด้านส่วนตัว วิชาชีพและการเงิน สิ่งนี้จะเป็นตัววัดสำคัญเมื่อคุณต้องประเมินโอกาส

 2. ประเมินความสอดคล้อง: ประเมินความสอดคล้องของโอกาสกับเป้าหมายและค่านิยมของคุณ พิจารณาดูว่ามันส่งผลเข้ากับการเติบโตที่ดีของคุณทั้งในด้านส่วนตัวและวิชาชีพของคุณหรือไม่ มันสอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของคุณหรือไม่ หากมันไม่สอดคล้องกันแล้ว มันก็อาจจะไม่ใช่โอกาสที่ดีเท่าไรนัก

 3. ศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสนั้น: เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสที่ถูกเสนอเท่าที่เป็นไป ดูข้อมูลขององค์กร ผู้นำเสนอโอกาส โปรเจคและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอ เพื่อเข้าใจที่มาที่ไปของโอกาส พยายามคิดถึงเบื้องหลังและเหตุผลที่ทำให้เกิดข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งนั่นอาจจะทำให้เราประเมินได้ว่าโอกาสนั้นน่าสนใจจริงหรือไม่

 4. ประเมินประโยชน์ที่เป็นไปได้: พิจารณาประโยชน์ที่เป็นไปได้ซึ่งโอกาสนั้นนำเสนอ เช่น ค่าจ้าง การพัฒนาทักษะ การสร้างเครือข่าย และโอกาสในการเจริญเติบโต เปรียบเทียบประโยชน์เหล่านี้กับเป้าหมายและลำดับความสำคัญของคุณ

 5. ประเมินความเสี่ยงและความท้าทาย: ระบุความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นกับโอกาสนั้น พิจารณาปัจจัยเช่นการใช้เวลา การลงทุนทางการเงิน สมดุลการงานและความล้มเหลวที่เป็นไปได้ ประเมินว่าคุณพอใจกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหรือไม่

 6. พิจารณาความเข้ากับทักษะและความสามารถ: ประเมินว่าโอกาสนั้นใช้ประโยชน์จากความสามารถและจุดเด่นของคุณหรือไม่ คุณจะสามารถประสบความสำเร็จและมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ ประเมินว่าโอกาสนี้ช่วยให้คุณแสดงความสามารถและเพิ่มความเจริญเติบโตต่อไปได้หรือไม่

 7. ประเมินเวลาที่ใช้: พิจารณาเวลาที่จำเป็นในการลงทุนในโอกาส มันจะมีผลต่อความมีความสามารถของคุณในการจัดทำงาน สามารถจัดเวลาตามความพร้อมของคุณและลำดับความสำคัญของคุณ

 8. ขอคำแนะนำ: ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง พวกเขาสามารถให้ความรู้และมุมมองที่มีค่าที่คุณอาจไม่ได้ทันคิดหรือมีมุมมองดังกล่าวมาก่อน

 9. เชื่อในสัญชาตญาณ: ให้ความสำคัญกับสัญชาตญาณและความรู้สึกภายใน บางครั้งสัญชาตญาณของคุณสามารถนำคุณไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง หากสิ่งใดไม่ถูกต้อง หยุดและประเมินอีกครั้ง

 10. พิจารณาการแลกเปลี่ยน: ประเมินการแลกเปลี่ยนที่คุณอาจต้องทำเพื่อไปสู่โอกาส คุณพร้อมจะแลกเปลี่ยนสิ่งที่โอกาสนี้นำเสนอสำหรับประโยชน์ที่คุณจะได้รับหรือไม่

 11. กำหนดเกณฑ์การตัดสินใจ: สร้างรายการเกณฑ์การตัดสินใจขึ้นมาตามเป้าหมาย ค่านิยมและลำดับความสำคัญของคุณ ใช้รายการนี้ในการประเมินว่าโอกาสนั้นตรงตามเกณฑ์เหล่านี้อย่างไร

 12. ศึกษาผลกระทบในระยะยาว: พิจารณาผลกระทบในระยะยาวของโอกาสต่อชีวิตและอาชีพของคุณ มันจะมีส่วนช่วยให้คุณเติบโตและมีความสุขในระยะยาวหรือไม่

 13. ทำรายการข้อดีและข้อเสีย: ทำลิสต์ข้อดีและข้อเสียของโอกาส สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเปรียบเทียบด้านบวกและด้านลบได้ในรูปแบบที่มองเห็นและจับต้องได้

 14. ใช้เวลาอย่างมีสติ: หลีกเลี่ยงการรีบร้อนในการตัดสินใจ ใช้เวลาที่คุณจำเป็นในการประเมินโอกาส หากคุณรู้สึกถูกกดดันให้ตัดสินใจเร็ว นั่นอาจเป็นสัญญาณที่ต้องระวัง

 15. ประเมินโอกาสหลายๆ อัน: หากคุณมีโอกาสหลายๆ อัน ให้เปรียบเทียบเข้ากัน อันไหนเข้ากับเป้าหมายและลำดับความสำคัญของคุณมากที่สุด

 16. ตัดสินใจอย่างชัดเจน: หลังจากที่ได้ประเมินอย่างละเอียด จัดสรรเวลาให้เพื่อตัดสินใจ คุณสามารถเลือกโอกาสที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ค่านิยม และสถานการณ์ของคุณ

จำไว้ว่าไม่มีคำตอบหรือโอกาสที่เหมาะสมกับทุกคน สิ่งที่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่ใช่ความเหมาะสมสำหรับคนอีกคน เชื่อในการตัดสินใจของคุณและการรับผิดชอบต่อความเลือกของคุณ เมื่อคุณได้ทำความเข้าใจโอกาสและผลกระทบที่เป็นไปได้ คุณจะมั่นใจที่จะตัดสินใจในทางที่เหมาะสมสำหรับคุณ

コメント


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page