Intensive Digital Marketing

ปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และทักษะควรมีของการทำ Digital Marketing 

Digital Marketing เป็นเรื่อง “ใหม่” และ “ใหญ่” สำหรับหลายๆ คนที่ไม่ได้มีประสบการณ์และไม่ได้ชำนาญกับเรื่องนี้ หลายคนประสบปัญหาเมื่อต้องคุยงานเรื่อง Digital Marketing เช่นเดียวกับที่บางคนยังไม่เข้าใจจนกลายเป็นอุปสรรคในการทำงาน

คอร์ส Intensive Digital Marketing คือคอร์สปูพื้นฐาน “ต้องรู้” สำหรับการทำการตลาดดิจิทัลแบบรวบรัด โดยนำพื้นฐานความเข้าใจสำคัญๆ และทักษะที่ควรจะมีในการทำการตลาดดิจิทัลมาอธิบายสำหรับผู้ที่ยังใหม่และต้องการทำความเข้าใจเพื่อไปต่อยอดเชิงลึกต่อไป

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานการตลาดดิจิทัลแต่ยังไม่มีประสบการณ์
 • นักการตลาดที่ยังไม่ได้คุ้นเคยหรือเข้าใจเรื่อง Digital Marketing นัก
 • คนที่เริ่มสนใจและอยากทำงานด้าน Digital Marketing
 • คนที่อยากเริ่มทำธุรกิจออนไลน์และต้องทำการตลาดด้วยตัวเอง

หมายเหตุ: คลาสนี้ไม่ใช่เป็นคลาสสอนการลงโฆษณาเชิงเทคนิค การทำ Ad Optimization หรือการทำ Analytic ชั้นสูง


ระดับความรู้: พื้นฐาน

ลักษณะการอบรม

บรรยาย: 80%

เวิร์คชอป 20%

เนื้อหาในคอร์ส

Customer 4.0

เข้าใจพฤติกรรมพื้นฐานของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่จะส่งผลกับการตลาดในปัจจุบัน

Principles of Digital Marketing

หลักพื้นฐานและกรอบการทำงานที่จำเป็นของ Digital Marketing 

Key Digital Channels

ความเข้าใจพื้นฐานของช่องทางดิจิทัลที่สำคัญ

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Twitter
 • LINE
 • Influencer

Basic Content Marketing

ความรู้พื้นฐานของการทำคอนเทนต์สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ 

การวัดผล Digital

พื้นฐานที่จำเป็นในการวัดผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

ผู้สอน

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัลของบริษัทโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์ด้านการตลาดที่มีประสบการณ์อบรมและบรรยายให้กับธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะบริษัทขนาดใหญ่จนถึง SME มากกว่า 4 ปี

 • อาจารย์สอนหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (ป.โท) ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • LINE@ Certified Coach
 • ผู้เขียนหนังสือการตลาดดิจิทัล
 • เจ้าของบล็อกการตลาดดิจิทัลอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
 • วิทยากรด้าน Digital Marketing ให้กับองค์กรต่างๆ มากมาย

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย กำหนดการ และสถานที่

รุ่นที่ 1: 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
รุ่นที่ 2: 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

อบรมเวลา: 10.00 – 17.00น. (ลงทะเบียน 9.30 น.)
มีบริการอาหารกลางวันและเบรกอาหารว่าง 2 ครั้ง

สถานที่: M Academy ชั้น 5 BIG C ราชดำริ (ตรงข้าม Central World)

ค่าอบรม 3,900 บาท (รวม VAT 7%)
** *10% ของค่าอบรมจะถูกบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล

สอบถามรายละเอียดและจองได้ที่ LINE: @dots

ค่าอบรม 10% ในคอร์สนี้จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิ องค์กรการกุศล สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป