Digital Marketing in Action

การตลาดในปัจจุบันกับก่อนหน้านี้หลักการพื้นฐานไม่ได้ต่างกันเลย คอร์สนี้ทำให้ตีความหมายนี้ได้แตกจริงๆ ทำให้คนที่หลงทางกับคำว่า digital marketing ได้เจอคำตอบกับ marketingที่ควรต้องทำจริงๆกับธุรกิจของตัวเอง

ผู้เรียนคลาส Digital Marketing in Action รุ่นที่ 8

สำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาทักษะความรู้ด้านการตลาดดิจิตอล หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ท่านพลาดไม่ได้ค่ะ เพราะเป็นหลักสูตรที่สอนด้านวิธีคิดซึ่งจะต่างจากที่่อื่่นๆที่สอนวิธีทำ ตามความคิดเห็นส่วนตัวคือควรได้เรียนทั้ง 2 รูปแบบ เพื่อพัฒนาทักษะให้ดียิ่งๆขึ้นค่ะ

ผู้เรียนคลาส Digital Marketing in Action รุ่นที่ 9

มองจุดขายให้ขาด เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ ใช้สื่อที่จำเป็น สื่อสารให้ถูกต้อง

สร้างแผนการตลาดแบบมืออาชีพสำหรับธุรกิจของคุณ 

เวิร์คชอป 2 วันแบบเข้มข้นเพื่อสร้างแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

คอร์ส Digital Marketing in Action เป็นการนำความรู้พื้นฐานของการทำ Digital Marketing มาใช้ในเชิงปฏิบัติเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดต่างๆ ทั้งเรื่องการเลือกกลุ่มเป้าหมาย การวาง Customer Journey การวางแผนช่องทางการสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแผนงานพื้นฐานที่นักการตลาดดิจิทัลจะทำเพื่อให้การดำเนินแผนการตลาดของตัวมีประสิทธิภาพ

 รุ่นที่ 12: 17-18 ส.ค. | รุ่นที่ 13: 14-15 ก.ย.

รับจำกัดรุ่นละไม่เกิน 36 คนเท่านั้น

จำนวนรุ่น

ผู้เรียน

%

ความพึงพอใจต่อเนื้อหา (สำรวจจากผู้เรียน)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาดดิจิทัล
  • ผู้ที่ดูแลฝ่ายสื่อสารการตลาด
  • เจ้าของกิจการที่เป็นคนดูแลการตลาดเอง (ในกรณีของ SME)
  • ผู้ที่อยากเข้าใจวิธีการทำงานของการตลาดเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจของตัวเอง

หมายเหตุ: คลาสนี้ไม่ใช่เป็นคลาสสอนการลงโฆษณา การทำ Ad Optimization หรือการทำ Analytic ชั้นสูง

ลักษณะการอบรม

บรรยาย: 20%

เวิร์คชอป 80%

เนื้อหาในคอร์ส

Market Selection

การวางแผนและวิเคราะห์เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายในตลาดที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการของตัวเอง

Customer Journey Design

การวิเคราะห์และออกแบบ Customer Journey ของลูกค้า

Channel & Touchpoint Planning

การเลือกช่องทางที่สำคัญและที่จำเป็นเพื่อใช้ในการสื่อสารและให้บริการกับลูกค้า

Content Planning

การเลือกใช้คอนเทนต์ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ที่วางไว้และสอดคล้องกับ Customer Journey

Evaluation & KPI

การวางโครงสร้างการวัดผลที่เหมาะสมเพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

พิเศษ! เรียนคอร์ส Digital Marketing 360 มูลค่า 3,000 บาทฟรี

ผู้ที่อบรมคอร์ส Digital Marketing in Action จะได้รับสิทธิ์ในการเรียนคอร์ส Digital Marketing 360 ซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์ ปูพื้นฐานการตลาดดิจิทัล มูลค่า 3,000 ฟรี สำหรับใช้ในการทบทวนเพิ่มเติม (สามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลา)

  • คอร์สออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานสำคัญของการทำการตลาดดิจิทัล
  • เนื้อหากว่า 90 คลิปวีดีโอ ความยาวรวมกว่า 6 ชั่วโมง

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย กำหนดการ และสถานที่

รุ่นที่ 12: 17-18 สิงหาคม (รอบวันเสาร์ – อาทิตย์)
รุ่นที่ 13: 14-15 กันยายน (รอบวันเสาร์ – อาทิตย์)

อบรมเวลา: 09.00 – 16.30น. (ลงทะเบียน 8.30 น.)
มีบริการอาหารกลางวันและเบรกอาหารว่าง 2 ครั้งในทุกวันของการอบรม

สถานที่: dots academy ชั้น 3 อาคาร CW Tower (ตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรม)

ค่าอบรม 10,000 บาท (รวม VAT 7%)
*10% ของค่าอบรมจะถูกบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล
* นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3% (รวมยอดชำระ 9719.63 บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง LINE@ และ Facebook Messenger

ผู้สอน

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัลของบริษัทโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์ด้านการตลาดที่มีประสบการณ์อบรมและบรรยายให้กับธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะบริษัทขนาดใหญ่จนถึง SME มากกว่า 4 ปี

จิรวัฒน์ ศรีธระชิยานนท์

อดีตผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหลายแห่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทมาหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจไอที ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก และ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารจัดการองค์กรในเชิงกลยุทธ์และเป็นผู้บรรยายเรื่องการตลาดสำหรับ SME และ องค์กรต่าง ๆ

คอร์สพัฒนาแผนการตลาดที่ได้ไปอบรมให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย

ค่าอบรม 10% ในคอร์สนี้จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิ องค์กรการกุศล สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป