Digital Marketing in Action

สร้างแผนการตลาดแบบมืออาชีพสำหรับธุรกิจของคุณ 

มองจุดขายให้ขาด เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ ใช้สื่อที่จำเป็น สื่อสารให้ถูกต้อง

เวิร์คชอป 2 วันแบบเข้มข้นเพื่อสร้างแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

คอร์ส Digital Marketing in Action เป็นการนำความรู้พื้นฐานของการทำ Digital Marketing มาใช้ในเชิงปฏิบัติเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดต่างๆ ทั้งเรื่องการเลือกกลุ่มเป้าหมาย การวาง Customer Journey การวางแผนช่องทางการสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแผนงานพื้นฐานที่นักการตลาดดิจิทัลจะทำเพื่อให้การดำเนินแผนการตลาดของตัวมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาดดิจิทัล
  • ผู้ที่ดูแลฝ่ายสื่อสารการตลาด
  • เจ้าของกิจการที่เป็นคนดูแลการตลาดเอง (ในกรณีของ SME)
  • ผู้ที่อยากเข้าใจวิธีการทำงานของการตลาดเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจของตัวเอง

หมายเหตุ: คลาสนี้ไม่ใช่เป็นคลาสสอนการลงโฆษณา การทำ Ad Optimization หรือการทำ Analytic ชั้นสูง

ลักษณะการอบรม

บรรยาย: 20%

เวิร์คชอป 80%

เนื้อหาในคอร์ส

Market Selection

การวางแผนและวิเคราะห์เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายในตลาดที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการของตัวเอง

Customer Journey Design

การวิเคราะห์และออกแบบ Customer Journey ของลูกค้า

Channel & Touchpoint Planning

การเลือกช่องทางที่สำคัญและที่จำเป็นเพื่อใช้ในการสื่อสารและให้บริการกับลูกค้า

Content Planning

การเลือกใช้คอนเทนต์ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ที่วางไว้และสอดคล้องกับ Customer Journey

Evaluation & KPI

การวางโครงสร้างการวัดผลที่เหมาะสมเพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

พิเศษ! เรียนคอร์ส Digital Marketing 360 มูลค่า 3,000 บาทฟรี

ผู้ที่อบรมคอร์ส Digital Marketing in Action จะได้รับสิทธิ์ในการเรียนคอร์ส Digital Marketing 360 ซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์ ปูพื้นฐานการตลาดดิจิทัล มูลค่า 3,000 ฟรี สำหรับใช้ในการทบทวนเพิ่มเติม (สามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลา)

  • คอร์สออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานสำคัญของการทำการตลาดดิจิทัล
  • เนื้อหากว่า 90 คลิปวีดีโอ ความยาวรวมกว่า 6 ชั่วโมง

คอร์สพัฒนาแผนการตลาดที่ได้ไปอบรมให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย

ผู้สอน

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัลของบริษัทโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์ด้านการตลาดที่มีประสบการณ์อบรมและบรรยายให้กับธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะบริษัทขนาดใหญ่จนถึง SME มากกว่า 4 ปี

จิรวัฒน์ ศรีธระชิยานนท์

อดีตผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหลายแห่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทมาหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจไอที ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก และ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารจัดการองค์กรในเชิงกลยุทธ์และเป็นผู้บรรยายเรื่องการตลาดสำหรับ SME และ องค์กรต่าง ๆ

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย กำหนดการ และสถานที่

รุ่นที่ 8: 27-28 เมษายน พ.ศ. 2562
รุ่นที่ 9: 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อบรมเวลา: 10.00 – 16.30น. (ลงทะเบียน 9.30 น.)
มีบริการอาหารกลางวันและเบรกอาหารว่าง 2 ครั้งในทุกวันของการอบรม

สถานที่: M Academy ชั้น 5 BIG C ราชดำริ (ตรงข้าม Central World)

ค่าอบรม 10,000 บาท (รวม VAT 7%)
*10% ของค่าอบรมจะถูกบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล
* นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3% (รวมยอดชำระ 9719.63 บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง LINE@ และ Facebook Messenger

ค่าอบรม 10% ในคอร์สนี้จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิ องค์กรการกุศล สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป