top of page

courses.

คอร์สพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของ dots academy ออกแบบจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นจากหลายองค์กรและประสบการณ์ของผู้สอนในฐานะการเป็นผู้บริหาร เพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันและการทำงานจริง โดยทุกคลาสจะเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นสำคัญ

ฝึกปรือการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้แม่นยำ เพื่อจะได้สามารถกำหนดเป้าหมายของธุรกิจได้ชัดเจน ลดการสิ้นเปลืองของงบประมาณที่ใช้แล้วไม่เกิดประสิทธิภาพ เห็นแนวทางของการขยายธุรกิจ สร้างโอกาสใหม่ และการรักษาตลาดเดิมที่มีอยู่ให้แข็งแรง ยากต่อการเข้ามาแย่งชิงของคู่แข่ง

2

ครบถ้วนที่สุดของการทำ Content Marketing ตั้งแต่พื้นฐานการสื่อสารสู่การประยุกต์เพื่อใช้ในการตลาดรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโน้นน้าวลูกค้าให้อยู่หมัด สื่อสารให้ตรงใจ หยิบและลำดับจุดขายในคอนเทนต์ได้อย่างแม่นยำ เพิ่มโอกาสที่จะทำให้การสื่อสารได้ผลตามที่ตั้งใจไว้

3

คอร์สต่อยอดการทำ  Content Marketing โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะอย่าง AI เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือในการทำงานคอนเทนต์ให้เร็วขึ้น มากขึ้น เพิ่มศักยภาพการทำคอนเทนต์ให้ได้อีกหลายเท่า

4

เรียนรู้ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ไม่แม่น ทำให้ตัดสินใจแก้ปัญหาผิด ๆ พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เป็นนักแก้ปัญหาที่เก่ง เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้และนำไปสู่การวางแนวทางเพื่ิอแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เกิดผลได้จริง

5

เข้าใจและติดอาวุธในการคิดแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะการคิดรอบด้านให้กับคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำ ผู้จัดการ และผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดรอบคอบ การตัดสินใจ การคิดเป็นระบบ ฯลฯ เพื่อใช้ในการนำความคิดผู้อื่น แลกเปลี่ยนความเห็นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6

เรียนรู้และทำความเข้าใจการตลาดดิจิทัลจากแก่นแท้สำคัญที่การตลาดและธุรกิจต้องปรับตัวโดยไม่ใช่แค่เรื่องการลงโฆษณาบนสื่อออนไลน์เพียงเท่านั้น เปิดมุมมองโอกาสของการตลาดที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่และแนวทางการปรับตัวต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อเป็นกรอบในการทำงาน

7

พัฒนาทักษะการสื่อสารในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น การนำเสนอรายงาน ไอเดียใหม่่ อัพเดทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ไม่เยิ่นเย้อ เล่าเป็นเรื่องราวได้น่าสนใจ ผู้ฟังสามารถปะติปะต่อได้อย่างเข้าใจ ไม่สับสนจนกลายเป็นปัญหาในการทำงาน

8

เปิดมุมมองสำคัญของ Customer Experience ที่เป็นกุญแจสำคัญในการทำการตลาดยุคต่อจากนี้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้โดยไม่ต้องตกอยู่ในเงื่อนไขของการโฆษณาและทำราคาเพียงอย่างเดียว เพราะสามารถใช้ "ประสบการณ์" สร้างความประทับใจกับลูกค้าได้

9

เรียนรู้กระบวนการพัฒนา Customer Insight ที่ใช้เป็นแกนกลางหลักของการทำการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้า ออกแบบช่องทางการจัดจำหน่าย การคิดคอนเทนต์ให้ตรงใจ โดยเข้าใจหลักการออกแบบข้อมูล การเก็บข้อมูล และเทคนิคต่าง ๆ ให้ได้ Insight ที่ถูกต้อง

10

Analytical Thinking.

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานสำคัญอย่าง Data Driven Marketing หรือใช้ในการวิเคราะห์เรื่องสำคัญต่าง ๆ ในการทำงานเช่นประเมินผลแคมเปญ การตัดสินใจสำคัญในการทำงานอย่างการสัมภาษณ์พนักงาน การเลือกมอบหมายงานของหัวหน้า ฯลฯ

11

ลดปัญหาของการทำงานที่ผิดพลาดอันเกิดจากการคิดไม่รอบ มองเหตุผลและความเชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดช่องโหว่และจุดบอดต่าง ๆ ที่อาจจะมองข้ามได้ โดยการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) จะให้เครื่องมือช่วยในการทบทวนความคิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับการจับทางของข้อโต้แย้งต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล

12

เรียนรู้การคิดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจผ่านกิจกรรมสนุก ๆ ของการเล่นบอร์ดเกมที่จำลองบทบาทของผู้เล่นเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องวางแผนตั้งแต่เรื่องการผลิตสินค้า การบริหารคนในองค์กร การตลาด เพื่อเอาชนะคู่แข่งที่ต่างก็วางแผนเพื่อต่อสู้แย่งชิงในตลาดเดียวกัน

13

หลักสูตรพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กอายุ 7-15 ปี โดยใช้โมดูล Sxi Thinking Hats ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นทักษะการคิดที่ทำให้เกิดกระบวนการคิดที่มีคุณภาพและถูกใช้ในองค์กรมากมายทั่วโลก

14

Workshop ฝึกทีมการตลาดให้สามารถใช้เครื่องมือสุดล้ำอย่าง ChatGPT เพื่อการทำงานการตลาดที่เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างไม่น่าเชื่อ หรือสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ จำนวนมากได้ในเพียงอึดใจเดียว ทำให้เพิ่มขีดจำกัดของการตลาดไปได้อีกมากมาย

courses on demand.

นอกจากคอร์สพื้นฐานแล้ว ทาง dots academy ยังสามารถร่วมออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับทางองค์กรโดยนำโมดูลหรือเนื้อหาสำคัญมาใช้พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม ตอบโจทย์กับสถานการณ์และความต้องการของแต่ละองค์กร เช่น

  • Systematic Thinking​

  • Design Thinking

  • Creative Thinking

  • Leadership

  • Data Drive Marketing / Data Strategy

  • Effective Communication

  • ฯลฯ

องค์กรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE @dots หรือโทร 084-6179999

bottom of page