Content Marketing LAB

ฝึกฝนให้เป็นนักสร้างคอนเทนต์ใน 3 วัน

คิดเป็น วางแผนเป็น เขียนเป็น สร้างยอดขายให้ธุรกิจ

เราเป็นคอร์สเดียว ที่คนเรียนปฎิบัติจริงตลอดระยะเวลา3วัน เพื่อให้กลับไปแล้วทำได้จริง ไม่ใช่แค่การฟังทฤษฏี

3 วันอัดแน่นกับกลยุทธ์และศิลปะการขายด้วยคอนเทนต์

3 วันที่จะฝึกให้คุณลงมือทำคอนเทนต์ตั้งแต่วางแผนจนถึงเขียนคอนเทนต์จริง

รุ่นที่ 4: 20-21-22 มีนาคม 2563 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

คอร์สใหม่เพื่อเสริมเนื้อหาให้เข้มกว่าเดิม

 • เข้าใจวิธีการโน้มน้าวและขายของด้วยคอนเทนต์
 • หลักการวางแผนคอนเทนต์ที่ต้องมีสำหรับธุรกิจ
 • โครงสร้างของโพสต์คอนเทนต์ที่เวิร์ค
 • แนวทางในการเขียนคอนเทนต์ที่ช่วยในการขาย
คุณจะได้เรียนรู้เทคนิค วิธีคิด วิธีสร้างคอนเทนต์ที่สามารถทำการตลาด สร้างยอดขายให้กับธุรกิจของคุณ

คอร์ส Content Marketing ที่ออกแบบมาให้ SME ทำคอนเทนต์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม

หลังจากการบรรยาย Content Marketing มากว่า 52 รุ่น เราก็ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ของการทำ Content Marketing โดยเน้นการปฏิบัติมากขึ้นกว่าเดิม เน้นให้สามารถเข้าใจกระบวนการวางแผน คิด สร้างคอนเทนต์เพื่อนำไปใช้ทำงานได้จริง โดยมีส่วนผสมของทั้งทฤษฏีหลักการต่างๆ และแนวทางการฝึกฝนเพื่อประยุกต์ในสถานการณ์จริงของแต่ละคน

ให้คุณได้ลองทำทั้งโจทย์ธุรกิจใหม่ และกับธุรกิจของคุณเอง

มีบทเรียนออนไลน์เสริมสำหรับทบทวนหลังเรียนจบ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของธุรกิจที่ต้องทำและบริหารคอนเทนต์ด้วยตัวเอง เช่นคนที่ขายของออนไลน์ ดูแล Facebook Page เอง
 • ทีมงานพัฒนาและผลิตคอนเทนต์ของกับธุรกิจต่างๆ เพื่อจะไปสร้างคอนเทนต์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม

ลักษณะการอบรม

 • เวิร์คชอป 60% (ฝึกฝนจากการทำโจทย์กลาง และธุรกิจของตัวเอง)
 • บรรยาย: 40%

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

เนื้อหาที่อบรม

วันที่ 1: ขายของด้วยคอนเทนต์ได้อย่างไร?
 • เข้าใจหลักพื้นฐานของการสื่อสารที่ทำให้คนซื้อสินค้าแบบต่างๆ 
 • การวางแผน “โน้มน้าว” ลูกค้าเพื่อให้ซื้อสินค้า
 • โครงสร้างของคอนเทนต์ที่จำเป็นในการซื้อสินค้าสำหรับแต่ละขั้นของการตัดสินใจ
 • รูปแบบการนำเสนอสินค้าประเภทต่างๆ ที่ใช้กัน
 • ข้อดี / เสียของการทำคอนเทนต์แบบต่างๆ 
วันที่ 2: เขียนและโพสต์อย่างไรให้ขายได้?
 • ศาสตร์และจิตวิทยากับการขายของ
 • หลักการเขียนคอนเทนต์สำหรับการขายของ
  • การพาดหัว
  • การเขียนเนื้อหา
  • การปิดการขาย
 • เทคนิคต่างๆ ที่ใช้กันในการเขียนคอนเทนต์เพื่อสร้างความน่าสนใจ
 • เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพ / วีดีโอพื้นฐาน
 • กรณีศึกษาของโพสต์ที่น่าสนใจแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้
 • ฝึกการใช้แนวทางต่างๆ กับโจทย์ธุรกิจ / ธุรกิจของตัวเอง
 • การปรับปรุงโพสต์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วันที่ 3: จะขายของต้องมีคอนเทนต์อะไรบ้าง?
 • เวิร์คชอปในการหาไอเดีย “เรื่อง” ที่จำเป็นต้องเล่าในการขายของ
  • การสร้างกลยุทธ์คอนเทนต์
  • การหากลุ่มเป้าหมาย
  • การทำ Content Brainstorm
  • การทำ Content Mapping
  • การทำ Content Ideation
  • การสร้าง Content Ecosystem
 • การบริหารจัดการคอนเทนต์
  • การกำหนดตารางคอนเทนต์
  • การวัดผลคอนเทนต์แบบต่างๆ 

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย และสถานที่

ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 3 วัน รับจำกัดรุ่นละไม่เกิน 20 คน

รุ่นที่ 4: 20-21-22 มีนาคม 2563 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) เหลือ 8 ที่เท่านั้น

รุ่นที่ 5: 24-25-26 เมษายน 2563 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

รุ่นที่ 6: 15-16-17 พฤษภาคม 2563 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

เวลาอบรม: 09.00 – 16.30น. (ลงทะเบียน 8.30น.)
มีบริการอาหารกลางวันและเบรกอาหารว่าง 2 ครั้งในทุกวันของการอบรม
สถานที่: dots academy ชั้น 3 อาคาร CW Tower (ตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรม)
ค่าใช้จ่าย 21,400 บาทต่อคน (รวม VAT 7%) แล้ว
 • ลด 10% สำหรับการสมัครมากกว่า 1 ท่านขึ้นไป
 • สามารถผ่อน 0% 6 เดือนได้

พร้อมรับคอร์สออนไลน์ CONTENT MARKETING มูลค่า 3,000 บาท ฟรี!!

หมายเหตุ:

 • *นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง LINE Official Account และ Facebook

   

ผู้สอน

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

 • วิทยากรด้านการตลาดที่มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้บริหารการตลาดดิจิทัลในองค์กรมหาชน
 • ประสบการณ์เป็น Associate Director ในดิจิทัลเอเยนซี่ ดูแลการวางแผนและทำคอนเทนต์ใหักับแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 40 แบรนด์
 • อาจารย์วิชา Digital Content Marketing ของหลักสูตรปริญญาโทการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ผู้เขียนหนังสือ Content Marketing: เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ให้ดัง และ Revolving Content Marketing
 • เจ้าของบล็อก nuttaputch.com ซึ่งเป็นบล็อกด้านการตลาดที่มีคนตามมากกว่า 350,000 คน