top of page

Content Marketing +

สร้างคอนเทนต์ให้โดนใจลูกค้า ช่องทางน่าสนใจ ปิดการขายได้

หลักสูตรการทำคอนเทนต์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจ SME และร้านค้่าออนไลน์ต่าง ๆ เพื่้อเน้นให้เกิดขอดขายได้จริง ช่องทางแอคทีฟไม่น่าเบื่อ
พัฒนาจากคอร์ส Content Marketing ที่สอนมามากกว่า 100 รุ่น ได้เนื้อหาที่คัดสรรมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

​Workshop สำคัญเพื่อให้คุณตอบคำถามสำคัญได้

 • คอนเทนต์ที่ขายของได้เป็นอย่างไร ? ทำให้คุณสามารถมองการขายของได้อย่างทะลุปรุโปร่ง รู้ว่าจะมัดใจลูกค้าได้อย่างไร

 • การเขียน / เล่าคอนเทนต์ให้โน้มน้าวลูกค้าได้ทำอย่างไร ? ช่วยให้วางแผนคอนเทนต์ให้มัดใจลูกค้าตั้งแต่ยังไม่อยากได้จนถึงลูกค้าจะซื้อสินค้า

 • คอนเทนต์อะไรบ้างที่เราควรทำเพื่อใช้ในร้านค้าของเรา ? ช่วยในการวางแผนว่าเราต้องทำคอนเทนต์เนื้อหาอะไรเพื่อให้เพียงพอสำหรับธุรกิจ

Product Storytelling

 • พื้นฐานต้องรู้สำหรับการนำเสนอสินค้าให้ตรงใจลูกค้าผ่านเครื่องมือช่วยในการคิดอย่างเป็นระบบ

 • การวิเคราะห์สินค้า เชื่อมโยงจุดขายที่ควรจะเป็น ทำให้ขายของได้ตรงใจลูกค้า กระชับ ไม่ยืดเยื้อ

 • มีภาพที่ชัดเจนของประโยชน์สำคัญที่จะต้องทำให้ลูกค้าเห็นชัดเพื่อที่จะดึงความสนใจได้

Convincing Content

 • เครื่องมือการคิดเพื่อช่วยให้วิเคราะห์ให้เข้าใจได้ว่าจะโน้มน้าวลูกค้าของธุรกิจนั้นจำเป็นต้องสื่อสารเรื่องอะไรบ้าง

 • การคิดกลยุทธ์แบบต่าง ๆ เพื่อใช้โน้มน้าวลูกค้าเพื่อเพิ่มไอเดียแบบต่า งๆ ที่จะใช้้สร้างงานคอนเทนต์

 • กลไกการเปลี่ยน Content Insight ไปใช้ในการสร้างชิ้นงานจริงที่ใช้ในการสื่อสาร

Full Funnel Content

 • การคิดคอนเทนต์ในแต่ละช่วงเวลาของการซื้อสินค้าเพื่อให้เห็นภาพว่าลูกค้าต้องการข้อมูลอะไรบ้างเป็นสำคัญ

 • เครื่องมือในการพัฒนาข้อมูลที่ต้องการสื่อสารให้กลายเป็นหัวข้อคอนเทนต์​ (Content Topic) ได้หลากหลาย

 • การกำหนดเป้าหมายสำคัญในการสื่อสารและพัฒนาต่อให้เป็น Content Plan 

สิ่งที่จะได้รับจากคลาส Content Marketing for SME

 • Framework สร้างคอนเทนต์ ช่วยให้คุณสามารถออกแบบคอนเทนต์ได้ง่ายและร้อยเรียงอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสการขายที่มากขึ้น

 • เครื่องมือหาไอเดียคอนเทนต์ ช่วยให้คุณสามารถสร้างไอเดียใหม่ ๆ ในการเล่าสินค้าได้มากมาย ไม่เจอปัญหาหมดไอเดียโพสต์ขายของ

 • แผนตั้งต้นทำคอนเทนต์ให้ช่องทาง ช่วยตั้งต้นให้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ได้อย่างเป็นระบบ มีแบบแผนเหมือนกับนักการตลาดมืออาชีพ

เรียนแบบ Workshop ในคลาสตลอด 2 วัน ให้มั่นใจว่าเรียนจบไปทำได้จริง

ความเห็นจากผู้เรียน.

ทำไมต้องเรียน
Content Marketing
ที่ dots academy 
?

 1. ตัวจริงเรื่องการสอน Content Marketing
  ผู้สอนของ dots academy (คุณณัฐพัชญ์) เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้าน Content Marketing ด้วยผลงานการทำคอนเทนต์มากว่า 10 บน Facebook Page: nuttaputch.com ที่มีคนติดตามมากว่า 400,000 คน เขียนหนังสือด้าน Content Marketing ที่ได้รับการยอมรับจากวงการ

 2. หลักสูตรที่ขัดเกลามาอย่างต่อเนื่องมากกว่าหลักสูตรทั่วไป
  คอร์สสอน Content Marketing ของ dots academy มีการอบรมมามากกว่า 100 รุ่นตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ทำให้มีการพัฒนาเนื้อหามามากมายเพื่อขัดเกลาส่วนที่สำคัญ เสริมจุดที่มักเป็นประเด็นสำคัญของผู้เรียน ทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแน่นอน

 3. เรียนแบบ Workshop เป็นหลัก ไม่ใช่การนั่งฟังบรรยาย
  การเรียนที่ dots academy เป็นการเรียนแบบได้ลงมือทำจริง ไม่ใช่การนั่งฟังทฤษฎีเฉย ๆ ซึ่งนั่นทำให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ทำงานจริง ได้คุ้นเคยและเข้าใจหลักการต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้เมื่อเรียบจบแล้ว

agenda.

 • คอนเทนต์ทำงานอย่างไรเพื่อทำให้คนซื้อสินค้าที่เราขาย ?

 • การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อเข้าใจข้อมูลเชิงลึก (Insight) แล้วนำมาพัฒนาเป็นคอนเทนต์ที่ตรงใจลูกค้าได้ดีขึ้น

 • วิธีการเล่าสินค้าให้น่าสนใจ ดึงความสนใจจากลูกค้าและปิดการขายได้

  • โมเดลการเล่าเรื่องแบบ AIDA​

  • โมเดลการเล่าเรื่องแบบ 4P of Storytelling

 • วิธีการเล่าสินค้าในโหมดอื่น ๆ ที่ทำให้สินค้าน่าสนใจกว่าเดิม

  • การแนะนำสินค้าแบบ FBB ​

  • การแนะนำสินค้าแบบ PRFB

 • คอนเทนต์แบบต่าง ๆ ที่ควรทำในการบริหารช่องทางการขายออนไลน์ และวิธีการคิดพัฒนาคอนเทนต์แต่ละแบบ

  • Information​

  • Education

  • Entertainment

  • Inspiration

 • หลักการทำ Optimization สำหรับคอนเทนต์ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

workshop. + consult.

การอบรมในคลาส Content Marketing for SME จะเป็นรูปแบบการบรรยาย + เวิร์คช็อป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจากเคสธุรกิจจริงของตัวเอง แล้วจึงมีการแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา แนะนำจากผู้สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทั้งทักษะการคิดคอนเทนต์ และการนำไปใช้จริงกับธุรกิจของตัวเองที่ผู้เรียนได้ลงมือทำไปด้วย

time + fee.

คอร์ส Content Marketing for SME จะใช้เวลาในการอบรม 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00 น.

รุ่นเดือน สิงหาคม: วันที่ 16-17 กันยายน (เสาร์ / อาทิตย์)

อบรมที่ dots academy (สามย่าน)

ค่าอบรม 15,000 บาท (รวม VAT 7%)

องค์กร / นิติบุคคลสามารถขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่าย / ลดภาษีได้

instructor.

คลาส Content Marketing Masterclass ทำการฝึกอบรมโดย

 • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรมากมายมากว่า 10 ปี

participants.

คอร์ส Content Marketing for SME เหมาะกับ

 • เจ้าของธุรกิจขนาด SME ที่เป็นคนทำคอนเทนต์ / ดูแลช่องทางดิจิทัลด้วยตัวเอง

 • ทีมงานที่ดูแลการทำคอนเทนต์ให้กับธุรกิจขนาด SME

 • พ่อค้า / แม่ค้าออนไลน์

 • ผู้ที่สนใจอยากประกอบอาชีพในสายงาน Content Marketing 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page