top of page

Content Creator+Marketer Incubation.

เรียนรู้ทักษะสำคัญสู่การเป็นมืออาชีพในการทำคอนเทนต์การตลาด

คอร์สพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพในสายงานคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์หรือนักการตลาดด้วยหลักสูตรที่ครบที่สุด ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของคนทำงานที่ผ่านมาทั้งการเป็นเอเยนซี่ แบรนด์ และครีเอเตอร์
พัฒนาจากหลักสูตร Content Marketing ที่สอนมามากกว่า 100 รุ่นตลอด 8 ปี
 • คอนเทนต์จะช่วยขายของได้อย่างไร ? เริ่มต้นเข้าใจแก้ปัญหาด้วยคอนเทนต์ที่ถูกต้อง เลี่ยงการเข้าใจผิด ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นและทำให้หลายธุรกิจทำคอนเทนต์หลงทาง

 • หลักการโน้มน้าวและขายของด้วยคอนเทนต์ ที่ทำให้คุณสามารถมองการขายของได้อย่างทะลุปรุโปร่ง รู้ว่าจะมัดใจลูกค้าได้อย่างไร

 • เครื่องมือการคิดคอนเทนต์สำหรับขาย ที่ช่วยให้วางแผนคอนเทนต์ให้มัดใจลูกค้าตั้งแต่ยังไม่อยากได้จนถึงลูกค้าจะซื้อสินค้า

 • การคิดคอนเทนต์สำหรับสื่อ ที่ช่วยให้เกิดไอเดียในการหาเรื่องราวน่าสนใจมาพัฒนาเป็นคอนเทนต์ให้คนติดตาม

 • ความรู้และเทคนิคพื้นฐานจนถึงขั้นสูงในการทำคอนเทนต์สำหรับธุรกิจแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาย การสร้างแบรนด์ การประยุกต์ข้ามสื่อ เพื่อให้ธุรกิจมีคอนเทนต์ที่พร้อมที่สุดเพื่อรับกับลูกค้า

 • เครื่องมือหาไอเดียคอนเทนต์แบบต่าง ๆ เพื่อฝึกให้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ไม่รู้จบ ไม่ต้องกลัวตัน หมดมุกทำคอนเทนต์

 • Content Strategy  ช่วยให้คุณมีแบบแผนที่ชัดเจนในการทำคอนเทนต์แบบเป็นกลยุทธ์พร้อมวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปเป็นร่าง

Content กับ Marketing

 • เรื่องที่ต้องรู้ / มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ในการตลาดจนทำให้เกิดความเสียหายในหลายครั้ง

 • การทำคอนเทนต์กับการตลาดในปัจจุบันต่างจากในอดีตอย่างไร ? อะไรคือสิ่งที่ต้องพึงระวัง

 • ไขความลับการที่คอนเทนต์ช่วยทำให้ขายของได้ และเป็นกลไกสำคัญของการตลาด

Full Funnel Content

 • การคิดคอนเทนต์ในแต่ละช่วงเวลาของการซื้อสินค้าเพื่อให้เห็นภาพว่าลูกค้าต้องการข้อมูลอะไรบ้างเป็นสำคัญ

 • เครื่องมือในการพัฒนาข้อมูลที่ต้องการสื่อสารให้กลายเป็นหัวข้อคอนเทนต์​ (Content Topic) ได้หลากหลาย

 • การกำหนดเป้าหมายสำคัญในการสื่อสารและพัฒนาต่อให้เป็น Content Plan 

Product Storytelling

 • พื้นฐานต้องรู้สำหรับการนำเสนอสินค้าให้ตรงใจลูกค้าผ่านเครื่องมือช่วยในการคิดอย่างเป็นระบบ

 • การวิเคราะห์สินค้า เชื่อมโยงจุดขายที่ควรจะเป็น ทำให้ขายของได้ตรงใจลูกค้า กระชับ ไม่ยืดเยื้อ

 • มีภาพที่ชัดเจนของประโยชน์สำคัญที่จะต้องทำให้ลูกค้าเห็นชัดเพื่อที่จะดึงความสนใจได้

Creative Content

 • เครื่องมือการคิดคอนเทนต์ในแบบที่ต่างไปจากเดิม การพาความคิดสู่นอกกรอบเพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ไอเดียใหม่ ๆ 

 • เรัียนรู้เทคนิคแบบต่าง ๆ ที่มักใช้เพื่อทำให้คอนเทนต์เกิดความน่าสนใจ นำไปสู่การเล่าเรื่องที่มีเอกลักษณ์ แต่ยังดึงดูดลูกค้าได้

 • วิธีการเรียบเรียงคอนเทนต์ให้เกิดตัวเลือกใหม่ ๆ พัฒนาไอเดียได้ไม่จำเจ

Convincing Content

 • เครื่องมือการคิดเพื่อช่วยให้วิเคราะห์ให้เข้าใจได้ว่าจะโน้มน้าวลูกค้าของธุรกิจนั้นจำเป็นต้องสื่อสารเรื่องอะไรบ้าง

 • การคิดกลยุทธ์แบบต่าง ๆ เพื่อใช้โน้มน้าวลูกค้าเพื่อเพิ่มไอเดียแบบต่า งๆ ที่จะใช้้สร้างงานคอนเทนต์

 • กลไกการเปลี่ยน Content Insight ไปใช้ในการสร้างชิ้นงานจริงที่ใช้ในการสื่อสาร

Content Strategy

 • รู้จักคอนเทนต์แบบต่าง ๆ ที่ธุรกิจมักใช้ในปัจจุบันและคนทำคอนเทนต์ควรนำไปใช้บริการกับธุรกิจตัวเอง

 • ข้อดีข้อเสียของคอนเทนต์แต่ละประเภทที่ควรรู้และพึงระวังไว้เพื่อจะได้เลือกใช้ให้ตรงบริบทและกลยุทธ์ของธุรกิจ

 • การทำแผนกลยุทธ์คอนเทนต์อย่างเป็นขั้นตอน ชัดเจน

workshop.

การอบรมในคลาสจะเป็นรูปแบบการบรรยาย + เวิร์คช็อปเพื่อให้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจากเคสตัวอย่างต่าง ๆ รวมทั้งการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นจากชิ้นงานที่เกิดขึ้น

date+time.

การอบรมจัดในวันที่ 10,11,17,18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ dots academy (โครงการ Block 28 ที่สามย่าน) เวลา 9.00 - 16.30 โดยประมาณทั้งนี้ผู้เข้าอบรมต้องเข้าฝึกอบรมตลอดทั้ง 4 วันและตลอดช่วงเวลาดังกล่าวโ

certificate.

ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมอย่างครบถ้วนจะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากทาง dots academy ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงสำหรับการทำงานได้ในอนาคต อีกทั้งสามารถขอจดหมายแนะนำจากทางผู้สอนเพื่อใช้ในการสมัครงานในอนาคตด้วย

instructor.

คลาส Content Creator + Marketer Incubation ทำการฝึกอบรมโดย

 • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรมากมายมากว่า 10 ปี

participants.

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษา

 • เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

 • ไม่จำกัดคณะหรือสาขาที่เรียน

 • เป็นผู้ที่สนใจและอยากทำงานในสายอาชีพการทำการตลาดคอนเทนต์ เช่น เอเยนซี่โฆษณา ครีเอเตอร์ อินฟลูเอนเซอร์ ฝ่ายสื่อสารการตลาดของแบรนด์ หรือต้องการประกอบธรุกิจของตัวเอง

support.

 • การฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยทาง dots academy จะมีอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เรียน ทั้งอาหารเบรกและอาหารกลางวันตลอดการเรียนทั้ง 4 วัน รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียน

 • สำหรับนิสิตและนักศึกษาที่ศึกษาและพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดและมีข้อจำกัดด้านการเดินทางนั้น ทาง dots academy จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักสำหรับการมาอบรม หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้ว

application.

ผู้ที่สนใจโครงการดังกล่าวสามารถกรอกฟอร์มสมัครได้ที่ https://forms.gle/yz2Eu9vRm2FPuCmK7 โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อแนบในฟอร์ม

 • เอกสารยืนยันการเป็นนิสิตนักศึกษา (เช่นบัตรประจำตัวนักศึกษา)​

 • จดหมายแนะนำตัว อธิบายถึงความสนใจและเหตุผลที่ต้องการเข้าเรียนโครงการนี้

กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ทาง dots academy จะพิจารณาผู้สมัครต่าง ๆ แล้วทำการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลำดับถัดไป โดยการคัดเลือกผู้ผ่านเข้าโครงการนั้นจะอยู่ในดุลพินิจของผู้สอนและทีมงาน

กรอกใบสมัคร

bottom of page