top of page

Content Master.

สร้างคอนเทนต์ชั้นยอดที่มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด จากการถอดรหัสหลักจิตวิทยาและการสื่อสารในคอนเทนต์คุณภาพ

เวิร์กช็อปสร้างคอนเทนต์คุณภาพด้วยเทคนิคและกลวิธีทางจิตวิทยา
รู้จักศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสารและประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำ
พัฒนาจากคอร์ส Content Marketing ที่สอนมามากกว่า 100 รุ่น ได้เนื้อหาที่คัดสรรมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พิเศษ! อัปเดตเพิ่มเนื้อหาวิธีคิดและการใช้งาน AI ช่วยงานสร้างคอนเทนต์ให้ง่ายและดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

​Workshop สำคัญเพื่อให้คุณตอบคำถามสำคัญได้

 • คอนเทนต์ที่ขายของได้เป็นอย่างไร ? ทำให้คุณสามารถมองการขายของได้อย่างทะลุปรุโปร่ง รู้ว่าจะมัดใจลูกค้าได้อย่างไร

 • การเขียน / เล่าคอนเทนต์ให้โน้มน้าวลูกค้าได้นั้นทำอย่างไร ? ช่วยให้วางแผนคอนเทนต์ให้มัดใจลูกค้าตั้งแต่ยังไม่อยากได้จนถึงลูกค้าจะซื้อสินค้า

 • ส่วนผสมสำคัญของการสร้างคอนเทนต์ชั้นยอดนั้นเป็นอย่างไร ? ช่วยให้คุณสามารถตรวจและประเมินผลคอนเทนต์เองได้แบบง่าย ๆ 

 • คอนเทนต์อะไรบ้างที่เราควรทำเพื่อใช้ในร้านค้าของเรา ? ช่วยในการวางแผนว่าเราต้องทำคอนเทนต์เนื้อหาอะไรเพื่อให้เพียงพอสำหรับธุรกิจ

 • ทำงานกับ AI อย่างไรเพื่อให้ได้คอนเทนต์ที่ดี ? ช่วยในการคิดและวางแผนเพื่อสั่งงาน AI ให้สามารถช่วยในการทำคอนเทนต์

Product Storytelling

 • พื้นฐานต้องรู้สำหรับการนำเสนอสินค้าให้ตรงใจลูกค้าผ่านเครื่องมือช่วยในการคิดอย่างเป็นระบบ

 • การวิเคราะห์สินค้า เชื่อมโยงจุดขายที่ควรจะเป็น ทำให้ขายของได้ตรงใจลูกค้า กระชับ ไม่ยืดเยื้อ

 • มีภาพที่ชัดเจนของประโยชน์สำคัญที่จะต้องทำให้ลูกค้าเห็นชัดเพื่อที่จะดึงความสนใจได้

Convincing Content

 • เครื่องมือการคิดเพื่อช่วยให้วิเคราะห์ให้เข้าใจได้ว่าจะโน้มน้าวลูกค้าของธุรกิจนั้นจำเป็นต้องสื่อสารเรื่องอะไรบ้าง

 • การคิดกลยุทธ์แบบต่าง ๆ เพื่อใช้โน้มน้าวลูกค้าเพื่อเพิ่มไอเดียแบบต่า งๆ ที่จะใช้้สร้างงานคอนเทนต์

 • กลไกการเปลี่ยน Content Insight ไปใช้ในการสร้างชิ้นงานจริงที่ใช้ในการสื่อสาร

Art of Copywriting

 • หลักการถ่ายทอดสินค้าโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อทำให้คอนเทนต์น่าสนใจ และทำให้คนดูคล้อยตา

 • เทคนิคและวิธีการแบบต่าง ๆ ที่จะทำให้คนเสพคอนเทนต์เกิดความต้องการในตัวสินค้า

 • เครื่องมือช่วยสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่หลากหลาย มีแนวทางการนำเสนอสินค้าที่มากขึ้น ไม่จำเจ

สิ่งที่จะได้รับจากคลาส Content Master

 • Framework การสร้างคอนเทนต์ ช่วยให้คุณสามารถออกแบบคอนเทนต์ได้ง่ายและร้อยเรียงอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสการขายที่มากขึ้น

 • เครื่องมือหาไอเดียคอนเทนต์ ช่วยให้คุณสามารถสร้างไอเดียใหม่ ๆ ในการเล่าสินค้าได้มากมาย ไม่เจอปัญหาหมดไอเดียโพสต์ขายของ

 • AI / Content Framework ช่วยให้คุณสามารถรู้วิธีการทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนแบบ Workshop ในคลาสตลอด 2 วัน ให้มั่นใจว่าเรียนจบไปทำได้จริง

ความเห็นจากผู้เรียน.

agenda.

 • เข้าใจหลักการคิดของมนุษย์ และการทำงานของคอนเทนต์ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนมาเป็นลูกค้า

 • การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อเข้าใจข้อมูลเชิงลึก (Insight) แล้วนำมาพัฒนาเป็นคอนเทนต์ที่ตรงใจลูกค้าได้ดีขึ้น สร้างความแตกต่างและแม่นยำกว่าคอนเทนต์ทั่วไป

 • วิธีการเล่าสินค้าให้น่าสนใจ ดึงความสนใจจากลูกค้าและปิดการขายได้

  • โมเดลการเล่าเรื่องแบบ AIDA​

  • โมเดลการเล่าเรื่องแบบ 4P of Storytelling

 • วิธีการเล่าสินค้าในโหมดอื่น ๆ ที่ทำให้สินค้าน่าสนใจกว่าเดิม

  • การแนะนำสินค้าแบบ FBB ​

 •  Creative Content: การหาไอเดียใหม่ ๆ ในการสร้างคอนเทนต์ที่แตกต่าง

  • Content Toolkits แบบต่าง ๆ ที่ช่วยให้มีคอนเทนต์มากขึ้นกว่าเดิม​

 • หลักการทำ Optimization สำหรับคอนเทนต์ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

 • การใช้งาน AI เพื่อช่วยทำคอนเทนต์โดยประยุกต์ใช้กับโมเดลที่ได้เรียนไป

ทำไมต้องเรียน Content กับ dots academy ?

 1. ตัวจริงเรื่องการสอน Content Marketing
  ผู้สอนของ dots academy (คุณณัฐพัชญ์) เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้าน Content Marketing ด้วยผลงานการทำคอนเทนต์มากว่า 10 บน Facebook Page: nuttaputch.com ที่มีคนติดตามมากว่า 400,000 คน เขียนหนังสือด้าน Content Marketing ที่ได้รับการยอมรับจากวงการ

 2. หลักสูตรที่ขัดเกลามาอย่างต่อเนื่องมากกว่าหลักสูตรทั่วไป
  คอร์สสอนเรื่องคอนทนต์ของ dots academy มีการอบรมมามากกว่า 100 รุ่นตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ทำให้มีการพัฒนาเนื้อหามามากมายเพื่อขัดเกลาส่วนที่สำคัญ เสริมจุดที่มักเป็นประเด็นสำคัญของผู้เรียน ทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแน่นอน

 3. เรียนแบบ Workshop เป็นหลัก ไม่ใช่การนั่งฟังบรรยาย
  การเรียนที่ dots academy เป็นการเรียนแบบได้ลงมือทำจริง ไม่ใช่การนั่งฟังทฤษฎีเฉย ๆ ซึ่งนั่นทำให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ทำงานจริง ได้คุ้นเคยและเข้าใจหลักการต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้เมื่อเรียบจบแล้ว

workshop. + consult.

การอบรมในคลาส Content Master จะเป็นรูปแบบการบรรยาย + เวิร์คช็อป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจากเคสธุรกิจจริงของตัวเอง แล้วจึงมีการแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา แนะนำจากผู้สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทั้งทักษะการคิดคอนเทนต์ และการนำไปใช้จริงกับธุรกิจของตัวเองที่ผู้เรียนได้ลงมือทำไปด้วย

time + fee.

คอร์ส Content Master จะใช้เวลาในการอบรม 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00 น.

รุุ่นเดือนมิถุนายน: 14-15 มิถุนายน (ศ-ส)

อบรมแบบ Onsite 

ค่าอบรม 21,400 บาท (รวม VAT 7%)

องค์กร / นิติบุคคลสามารถขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่าย / ลดภาษีได้

instructor.

คลาส Content Master ทำการฝึกอบรมโดย

 • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรมากมายมากว่า 10 ปี

participants.

คอร์ส Content Master เหมาะกับ

 • เจ้าของธุรกิจขนาด SME ที่เป็นคนทำคอนเทนต์ / ดูแลช่องทางดิจิทัลด้วยตัวเอง

 • ทีมงานที่ดูแลการทำคอนเทนต์ให้กับธุรกิจขนาด SME

 • พ่อค้า / แม่ค้าออนไลน์

 • ผู้ที่สนใจอยากประกอบอาชีพในสายงาน Content Marketing 

 • เอเยนซี่ที่ดูแลการทำคอนเทนต์ให้กับลูกค้า

 • Content Creator ที่อยากรู้วิธีการนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page