top of page

การพัฒนาเนื้อหาและการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์

เกี่ยวกับคอร์ส

พัฒนาคอนเทนท์สร้างสรรค์ ลับฝีมือการเล่าเรื่อง หลักสูตรเพื่อการพัฒนาการสร้างเนื้อหาสำหรับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เข้าใจกระบวนการสื่อสารที่ถูกต้อง นำไปสู่การเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่มีชั้นเชิงและสร้างสรรค์ โดยพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรการสอนเรื่องการสื่อสารที่ถูกบรรยายมากว่า 8 ปีด้วยกัน หาเนื้อหาที่ใช่ แล้วเล่าเรื่องให้ลงตัว เนื้อหาของหลักสูตรออนไลน์นี้ครอบคลุมพื้นฐานสำคัญจากคลาสเรียนปรกติ โดยประกอบเนื้อหาสำคัญสองส่วนคือกระบวนการพัฒนาเนื้อหา (Content) เพื่อให้ผู้สร้างคอนเทนต์เข้าใจว่าเนื้อหาแบบไหนที่มีคุณค่าและควรถูกนำเสนอ รวมทั้งการเข้าใจวิธีคิดในกระบวนการสื่อสารเพื่อหาคอนเทนต์ที่ลงตัวกับกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาส่วนที่สองจะครอบคลุมหลักพื้นฐานของการเล่าเรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดสารรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำรูปแบบพื้นฐานนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการสื่อสารแบบต่าง ๆ ตามเหมาะสม

คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนี้จากแอปมือถือ

ผู้สอน

ราคา

ฟรี

แชร์

เข้าร่วมแล้ว? ล็อกอิน

bottom of page