Business Model Design

สร้างธุรกิจให้มั่นคงผ่าน Business Model Canvas

เรียนรู้ เข้าใจ กลไกของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

แล้วนำไปประยุกต์สู่แผนธุรกิจของคุณ

อย่าทำธุรกิจถ้ายังไม่เข้าใจ Business Model และ Value Proposition

มีคนมากมายมาพร้อมกับไอเดียธุรกิจต่างๆ แต่กลับไม่สามารถทำให้ธุรกิจนั้นดำเนินการออกมาได้จริงๆ บ้างก็พบว่าธุรกิจไม่สามารถทำกำไรได้ ประสบปัญหาการบริหารจัดการ การไม่เข้าใจลูกค้า หรือที่หลายๆ คนมักจะพูดกันว่าคนเป็นเจ้าของและผู้บริหารนั้นไม่เข้าใจ Business Model ของธุรกิจตัวเอง หรือไม่ก็ไม่มี Business Model ที่แข็งแรงพอ

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แปลกที่หลังๆ เราจะเห็นการนำแนวคิดเรื่องของ Business Model และ Value Proposition มาทำความเข้าใจกันเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ตลอดไปจนถึงคนที่คิดอยากจะมีธุรกิจของตัวเองสามารถมองเห็นภาพว่า ธุรกิจของตัวเองนั้นต้องประกอบไปด้วยเรื่องใดบ้างที่สำคัญ ตัวคนบริหารต้องมีอะไรเพื่อทำให้กิจการเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาที่อบรม

Business Model

  • เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจผ่าน Business Model Canvas
  • เรียนรู้แต่ละองค์ประกอบที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ
  • เจาะจุดอ่อน / ข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในการสร้าง Business Model

Value Proposition

  • Value Proposition คืออะไร สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ
  • รูปแบบของ Value Proposition ต่างๆ ที่ควรจะรู้
  • การออกแบบ Value Proposition ของธุรกิจ
  • การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
  • การเลือกแนวทางในการสร้าง Value Proposition ที่สามารถทำให้ธุรกิจสู้กับคู่แข่งได้

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

คนที่อยากเป็นผู้ประกอบการ

เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจแบบ Step-by-Step และได้รู้ภาพรวมของธุรกิจที่คุณจำเป็นต้องทราบเมื่อจะต้องกลายเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งนั่นจะทำเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เตรียมตัวเพื่อพร้อมจะเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งได้

ผู้บริหารและผู้ประกอบการ

สำหรับผู้บริหารธุรกิจหลายรายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่นั้น ปัญหาที่มักจะมีคือการขาดความรู้และความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ ซึ่งคอร์สนี้จะทำให้คุณเข้าใจและมองภาพธุรกิจที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ได้ดีขึ้น และนำไปพัฒนาต่อให้มั่นคง ต่อยอดต่อไปได้

ผู้ที่สนใจการบริหารธุรกิจ

สำหรับผู้สนใจที่อยากจะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ หรือการเข้าใจวิถีการดำเนินการของธุรกิจต่างๆ เพื่อที่ตัวเองจะสามารถเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ในการเข้าใจโลกธุรกิจมากขึ้น

ผู้สอน

จิรวัฒน์ ศรีธระชิยานนท์

อดีตผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหลายแห่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทมาหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจไอที ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก และ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารจัดการองค์กรในเชิงกลยุทธ์และเป็นผู้บรรยายเรื่องการตลาดสำหรับ SME และ องค์กรต่าง ๆ

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัลของบริษัทโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์ด้านการตลาดที่มีประสบการณ์อบรมและบรรยายให้กับธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะบริษัทขนาดใหญ่จนถึง SME มากกว่า 4 ปี

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย กำหนดการ และสถานที่

รุ่นที่ 2: 24-25 สิงหาคม (เสาร์-อาทิตย์)

เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.)

สถานที่: dots academy อาคาร CW Tower รัชดาภิเษก (สถานี MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ)
มีอาหารกลางวันและอาหารว่างสองครั้งในทุกวันของการอบรม

ค่าใช้จ่าย 9,000 บาทต่อคน (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)
*10% ของค่าอบรมจะถูกบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล
*นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% (เหลือยอด 8,747.66 บาท)

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE@ และ Facebook Messenger

ค่าอบรม 10% ในคอร์สนี้จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิ องค์กรการกุศล สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป